16 jun 2015

Visab blir nu en del av B3IT

PRESSRELEASE 16 juni 2015

B3IT stärker sin satsning på bank-och finanssektorn med det nya specialistbolaget B3 Visab Consulting AB

Från den 16 juni 2015 blir B3IT Management majoritetsägare i Visab Holding AB, som i sin tur driver verksamheten i Visab Consulting AB med 25 medarbetare och en omsättning på 41 MSEK under 2014.

Visab är väl etablerade på marknaden och erbjuder seniora konsulter med fokus på att utveckla informationshantering och digitala affärsprocesser inom bank, försäkring och kapitalmarknad.

Jan Persson är en av grundarna av Visab Consulting och VD i företaget sedan 1995. Jan fortsätter att leda verksamheten och blir nu VD för det nya bolaget, B3 Visab Consulting AB.

- Vi är mycket stolta över att Visab blir en del av B3IT, säger Sven Uthorn, VD för B3IT. Visab har ett mycket starkt renommé inom marknadssegmentet bank, kapitalmarknad, och försäkring, och vi kommer nu med gemensamma resurser att satsa ännu hårdare inom detta område.

- Visab har valt att ta det här steget för att, med en ny huvudägare som har en beprövad tillväxtmodell, kunna utveckla bolaget snabbare, säger Jan Persson, VD på Visab Consulting AB. Vi ser nu goda möjligheter både att stärka erbjudandet till våra kunder och att bredda kontaktytan mot kundmarknaden. Samtidigt får våra konsulter större möjligheter att utvecklas.

Med det nya dotterbolaget får nu B3IT cirka 300 medarbetare och med tillskottet från Visab får den konsoliderade B3IT-koncernen ca 400 MSEK i omsättning i uppräknad årstakt.

För mer information, kontakta gärna:

Sven Uthorn, 0708-993670, sven.uthorn@b3it.se
Jan Persson, 08-598 11906, jan.persson@visab.se

B3IT är idag ett av Sveriges snabbast växande konsultföretag med seniora konsulter inom IT och Management. Ambitionen är att bygga upp ett bolag med en stark företagskultur som befrämjar entreprenörskap och där våra konsulter får stora möjligheter att utvecklas.

Vi hjälper företag och förvaltningar att effektivisera sin IT-verksamhet genom att utveckla teknik, processer, strategi och organisation samt förbättra sin affärsverksamhet med hjälp av smartare IT-lösningar. B3IT har idag 275 anställda och omsatte 311 miljoner kronor under 2014.
Kontor finns i Stockholm, Sundsvall, Göteborg, Borlänge, Malmö och Örebro. b3it.se