11 nov 2015

Ökad tillväxt för B3IT

PRESSRELEASE Q3, 11 november 2015

IT- och Managementkonsulten B3IT fortsätter att växa. För de första nio månaderna 2015 redovisar bolaget en omsättning på 268 MSEK vilket ger en tillväxt på 22% jämfört med motsvarande period 2014 och en ökning av resultatet före avskrivningar med 63%. Totalt har nu bolaget 310 medarbetare.

Anm: Siffror inom parentes anger utfallet för motsvarande period 2014

Tredje kvartalet 2015 i sammanfattning: 

  • Intäkterna uppgick till 81,8 MSEK (64,5); en total tillväxt på 27 %, varav organisk 13%
  • Resultat före avskrivningar, EBITDA, uppgick till 4,0 MSEK (5,3)
  • Rörelseresultat, EBIT, uppgick till 1,8 MSEK (4,3)
  • Antal medarbetare vid periodens slut var 310 (251)

Sammanfattning av niomånadersperioden januari-september 2015:

  • Intäkterna uppgick till 268,0 MSEK (219): en total tillväxt på 22 %, varav organisk 14%
  • Resultat före avskrivningar, EBITDA, uppgick till 22,2 MSEK (13,6)
  • Rörelseresultat före skatt, EBIT, uppgick till 16,8 MSEK (10,4)

 - Vi gläds åt en fortsatt god tillväxt inom B3IT säger Sven Uthorn, koncernchef och VD i B3IT. Resultatmässigt tyngs dock tredje kvartalet av operativa kostnader som fördelas ojämnt över året, samt en del engångseffekter i samband med förvärv. Detta till trots har vi en resultatökning på hela 63% hittills i år.
- B3IT har därmed presterat 48 kvartal i rad med positiv lönsamhet, varav 47 med tillväxt, avslutar Sven Uthorn.

För mer information, kontakta
Sven Uthorn, 0708-993670, sven.uthorn@b3it.se

KORT OM B3IT

B3IT
är idag ett av Sveriges snabbast växande konsultföretag med seniora konsulter inom IT och management. Ambitionen är att bygga upp ett bolag med en stark företagskultur som befrämjar entreprenörskap och där våra konsulter får stora möjligheter att utvecklas.

Vi hjälper företag och förvaltningar att effektivisera sin IT-verksamhet genom att utveckla teknik, processer, strategi och organisation samt förbättra sin affärsverksamhet med hjälp av smartare IT-lösningar. Kontor finns i Stockholm, Borlänge, Sundsvall, Göteborg, Malmö och Örebro. b3it.se