27 aug 2015

Ingrid Engström ny ledamot i B3ITs styrelse

B3IT har utsett Ingrid Engström till ny styrelseledamot i B3IT Management AB.
 
Ingrid Engström är idag VD för IFL vid Handelshögskolan och för med sig en gedigen erfarenhet från ledande roller i näringslivet, bland annat som VD på Springtime, KnowIT och ComHem samt som HR-chef på SEB.
 
- Med en fortsatt stark tillväxt för B3IT vill vi nu förstärka styrelsen med ytterligare extern kompetens, säger Sven Uthorn, VD för B3IT. I ett ägardrivet entreprenörsbolag är det strategiska styrelsearbetet viktigt för att säkerställa en långsiktigt hållbar utveckling. 
 
Styrelsen i B3IT Management AB består därmed av fyra externa ledamöter; Henrik Holm, Alf Blomqvist, Rune Nordlander och Ingrid Engström samt tre av B3ITs partners; Sven Uthorn, Claes Wiberg och Håkan Lindberg.

Två snabba frågor till Ingrid Engström:

Vad har du fått för första intryck av B3IT? 
- B3IT har en stark entreprenörsstyrd kultur med fokus på att bygga bästa konsultföretaget. Jag är imponerad av den starka tillväxten och här finns väldigt duktiga människor.

Med din bakgrund, inom vilka områden kan du särskilt bidra?
- Jag känner att jag kan bidra med ledarerfarenhet från flera olika branscher. Jag har ju arbetat inom både köpar- och säljarsidan, och har själv varit VD för konsultbolag (inom både IT och PR) samt inte minst att jag har fokus på talangfrågorna som ju är själva basen för framgång.