09 mar 2015

B3IT vinner nya ramavtal med Riksgälden, Svenska Spel och Stockholms stad

B3IT, som bedriver konsultverksamhet inom IT- och Management, har under januari och februari 2015 vunnit flera nya ramavtal.

Hos Svenska Spel har B3IT som en av 5 leverantörer fått teckna avtal inom avtalsområdet Leda, styra och analysera.

Hos Stockholms stad har B3IT som en av 3 leverantörer tecknat avtal inom avtalsområdet Arkitektur och modellering och fått tilldelning inom anbudsområdet Verksamhetsutveckling och Kravställning*.

Även hos Riksgäldskontoret har B3IT tecknat ramavtal och då inom avtalsområdena Leda och styra, Systemutveckling, Infrastruktur samt Arkitektur.

Samtliga avtal löper under 2 år med option på förlängning under 1 + 1 år.

- För ett år sedan började vi lägga ett större fokus på att vinna egna ramavtal, säger Sven Uthorn, VD för B3IT. Offentlig sektor, där framförallt myndigheter och landsting är viktiga kunder, stod för 43% av B3ITs omsättning under 2014. Vi gläder oss nu åt en mycket god ”track record” då vi har fått tilldelning inom 12 av de 14 upphandlingar som vi deltagit i under 2014, avslutar Sven Uthorn.

Under det senaste året har B3IT förstärkt sin position inom offentlig sektor genom att vinna ett flertal upphandlingar: Finansinspektionen (Projektledning, IT-arkitektur/systemdesign och Systemutveckling). Bolagsverket (alla typer av IT-konsulttjänster), Tillväxtverket (DBA - databaskonsulter), Skolverket (Ledning och Styrning), Landstinget i Värmland (Verksamhetsutveckling och Strategi), Sollentuna kommun (Upphandlingskonsulter), Landstinget i Uppsala län (Säkerhetskonsulter) och Nordic MedTest (Testare och Testledare).

* För anbudsområdet Verksamhetsutveckling och Kravställning hos Stockholms stad begärdes överprövning av tre leverantörer men förvaltningsrätten avslog alla dessa varför avtalet, om förvaltningsrättens beslut inte överklagas, kommer att träda i kraft inom snar framtid.