26 aug 2015

B3IT stärker positionerna

IT- och Managementkonsulten B3IT fortsätter att växa med kvalitet och lönsamhet. För de första sex månaderna 2015 redovisar bolaget en tillväxt på 21% och en starkt förbättrad lönsamhet.

Andra kvartalet 2015 i sammanfattning: 

  • Intäkterna uppgick till 93,8 MSEK (79,6); en tillväxt på 18%
  • Resultat före avskrivningar, EBITDA, uppgick till 8,2 MSEK (4,8)
  • Rörelseresultat EBIT uppgick till 6,6 MSEK (3,7)
  • Antal medarbetare vid periodens slut var 300 (243)

Sammanfattning av sexmånadersperioden januari-juni 2015:

  • Intäkterna uppgick till 186,5 MSEK (154,5) - en tillväxt på 21%
  • Resultat före avskrivningar, EBITDA uppgick till 18,2 MSEK (8,3)
  • Rörelseresultat EBIT uppgick till 15,2 MSEK (6,2)

Anm: Siffror inom parentes anger utfallet för motsvarande period 2014

- Vi gläds åt en fortsatt stark organisk tillväxt i B3IT-koncernen, och det positiva genomslag den ger på resultatet, säger Sven Uthorn, koncernchef och VD. Därutöver stärker vi positionerna inom vårt satsningsområde Bank, Finans och Försäkring, genom förvärvet av Visab Consulting, som konsolideras i B3IT-koncernen från och med juni 2015.

- Vi passerar en milstolpe i utvecklingen av B3IT genom att vi nu är mer än 300 medarbetare, och har en obruten svit av 47 kvartal med positiv lönsamhet, varav 46 med tillväxt.

 För mer information, kontakta

Sven Uthorn, VD B3IT Management AB. Tel: 070-899 3670. E-post: sven.uthorn@b3it.se

B3IT är idag ett av Sveriges snabbast växande konsultföretag med seniora konsulter inom IT och management. Ambitionen är att bygga upp ett bolag med en stark företagskultur som befrämjar entreprenörskap och där våra konsulter får stora möjligheter att utvecklas.

Vi hjälper företag och förvaltningar att effektivisera sin IT-verksamhet genom att utveckla teknik, processer, strategi och organisation samt förbättra sin affärsverksamhet med hjälp av smartare IT-lösningar. Kontor finns i Stockholm, Borlänge, Sundsvall, Göteborg, Malmö och Örebro. b3it.se