24 jun 2015

B3IT får toppresultat i Great Place To Work

Konsultföretaget B3IT deltar nu för första gången i rankingen av Sveriges Bästa Arbetsplatser 2016. Jämfört med de bolag som deltog i mätningen 2015 står resultatet i en klass för sig bland de svenska IT-konsultbolagen och ligger på en högre nivå än de 20 bästa bolagen i Sverige, oavsett bransch.

Snittet för IT-konsultbolagen i Sverige låg på 91% i mätningen Sveriges Bästa Arbetsplatser 2015 och B3IT nådde nu 97%. B3IT ligger därmed på en högre nivå än snittet bland de 20 bästa bolagen i Sverige med fler än 250 medarbetare, oavsett bransch. Bägge jämförelserna avser resultatet i rankningen 2015 och B3IT siktar nu mot topplistan i Sveriges Bästa Arbetsplatser 2016.

Undersökningen gjordes i maj 2015 med mycket god svarsfrekvens; 87,5% av medarbetarna på B3IT medverkade i mätningen.

- Det här är ett mycket glädjande resultat, både för B3IT som företag och för våra medarbetare, säger Sven Uthorn, VD för B3IT. Redan från starten av B3IT har vi strävat efter att bygga upp en stark kultur i bolaget, och vi vill gärna se detta som ett kvitto på hur bra vi har lyckats. 

- Men det allra viktigaste är inte mätningen i sig, utan hur vi jobbar vidare med resultatet internt. Med GPTW som bas får vi en ännu bättre dialog runt våra förbättringsområden och en ännu bättre delaktighet i att arbeta vidare mot visionen, att bygga Sveriges bästa konsultbolag.

Kort om Great Place To Work

Idag verkar Great Place To Work i 50 länder världen över och utvärderar, utvecklar och utser riktigt bra arbetsplatser enligt exakt samma metodik, vilket är en förutsättning för bra jämförelser. Great Place to Work Sverige har rankat Sveriges Bästa Arbetsplatser sedan 2003.

Medarbetarundersökningen baseras på nära 30 års forskning kring vad som driver engagemang för arbetet. Ett Great Place To Work, det vill säga en utmärkt och engagerande arbetsplats, definieras enligt modellen som:

En arbetsplats där jag som medarbetare kan lita på de jag arbetar för, känna stolthet över det jag gör och trivas ihop med de personer jag arbetar tillsammans med

Definitionen fokuserar alltså på tre grundläggande relationer:

- mellan medarbetare och ledare
- mellan medarbetare och arbete/organisation
- mellan medarbetare och andra medarbetare