10 jun 2015

B3IT blir Microsoft Cloud Platform Advisors

B3IT stärker sin satsning på Microsofts molntjänst Azure. Som Cloud Platform Advisors får man nu tillgång till både kompetensutveckling och förhandsreleaser, intressanta diskussionsforum samt möjlighet att påverka den framtida utvecklingen.

För B3IT är det viktigt att hela tiden hålla sig i framkant vad gäller olika typer av molnlösningar, inte minst för att kunna erbjuda kunderna bästa möjliga lösningar för deras behov.

B3IT har sedan tidigare ett nära samarbete med Microsoft och har nu fått möjlighet att även bli Microsoft Cloud Platform Advisors. 

- Det är fantastisk kul att vi har fått med en partner som B3IT i vårt Cloud Platform Advisors program. För våra kunder ger det en trygghet att veta att vi har partners med rätt tyngd och kompetens inom Microsoft Cloud Platform. Dvs partners som alltid är uppdaterade med de senaste teknologierna och den rätta kompetensen, säger Tommy Flink, Data Insight Lead, Microsoft.