03 jun 2015

B3IT Årsredovisning 2014

 

Varsågod! Här får du årsredovisningen för B3IT, ett av Sveriges
snabbast växande konsultbolag inom IT och ManagementÅrsredovisning B3IT

I vår årsredovisning berättar vi mera om hur vi jobbar för att hela tiden utvecklas som företag. Idag är vi 260 medarbetare som arbetar inom 11 olika specialistområden. Välkommen att lära känna oss!

Här hittar du några aktuella kundcase som visar hur vi alltmer rör oss mot fler åtagandeaffärer där vi tar ett helhetsansvar för större projekt. Samtidigt lyfter vi fram några av våra ledare i mera personligt skrivna personporträtt.

Vi jobbar nu vidare mot visionen att bygga Sveriges bästa konsultbolag. Vi vill fortsätta att växa med hög kvalitet i allt vi gör. Vi vill fortsätta att bygga allt starkare kundrelationer. Och vi vill fortsätta att rekrytera och erbjuda attraktiva utvecklingsmöjligheter för Sveriges vassaste konsulter.

Här kan du ladda ner B3ITs årsredovisning för 2014

Några highlights från det gångna året. (Siffrorna inom parantes avser 2013.)

2014 var B3ITs elfte verksamhetsår med fortsatt tillväxt och lönsamhet, tack vare en konsekvent satsning på hög kvalitet och seniora konsulter, samt vår etablerade affärsmodell med entreprenörsdrivna specialistbolag.

  • Intäkterna uppgick till 311 MSEK (228), med en total tillväxt på 36 %, varav organisk tillväxt 24 %
  • Resultatet före avskrivningar, EBITDA 24,2 MSEK (7,1)
  • Antal medarbetare vid perioden slut 251 (224)
  • Specialistområdena Financial Consulting och Business Intelligence introduceras
  • D11 Consulting AB konsoliderades i B3IT-koncernen den 1 januari 2014
  • Verksamheten med 8 medarbetare i konsultbolaget Platon AB övertogs av B3IT den 1 november 2014
  • B3IT har nu ramavtal med fler än 20 myndigheter och företag