28 okt 2014

Starkt kvartal för B3IT!

IT- och Management-konsulten B3IT fortsätter att växa med kvalitet och lönsamhet. För de första nio månaderna 2014 redovisar bolaget en tillväxt på 35% med en starkt förbättrad lönsamhet.

Anm: Siffror inom parentes anger utfallet för motsvarande period 2013

 Tredje kvartalet 2014 i sammanfattning: 

  • Intäkterna uppgick till 64,5 MSEK (44,2); en total tillväxt på 46%, varav organisk 34%
  • Resultat före avskrivningar uppgick till 5,3 MSEK (0,25)
  • Rörelseresultat EBIT uppgick till 4,3 MSEK (-0,2)
  • Antal medarbetare vid periodens slut 251 (197)

Sammanfattning av niomånadersperioden januari-september 2014:

  • Intäkterna uppgick till 219,0 MSEK (162,1): en tillväxt på 35%, varav organisk 23%
  • Resultat före avskrivningar uppgick till 13,6 MSEK (6,4)
  • Rörelseresultat EBIT uppgick till 10,4 MSEK (4,7)

- Vi strävar ödmjukt vidare med att bygga Sveriges bästa konsultföretag inom IT- och Management. Disciplinerad tillväxt med bibehållen hög kvalitet har varit vår ledstjärna i goda som onda tider, säger Sven Uthorn, koncernchef och VD i B3IT. Med detta har vi nu presterat 44 kvartal i rad med positiv lönsamhet, varav 43 med tillväxt.

För mer information, kontakta

Sven Uthorn, 0708-993670, sven.uthorn@b3it.se