14 apr 2014

SEMINARIUM 8 maj: Vägen till molnet på sex månader

På det här frukostmötet får du en intressant inblick i hur en medelstor IT-verksamhet har gjort resan till Molnet. Vilka var framgångsfaktorerna och hur undviker du fallgroparna? 

I presentation går vi igenom hela processen från kravställande, riskanalys, proof of concept, utveckling, testning, produktion och förvaltning. Även den juridiska aspekten gås igenom på seminariet.

Den valda plattformen är Azure SQL, som är Microsofts molntjänst och de berörda tjänsterna är bland annat produktdatabas och benchmarking-verktyg.

B3IT har medverkat i projektet med bland annat kravfångst, risk- och sårbarhetsanalys, upphandling samt projektledning.

Läs hela inbjudan som pdf

Kort om SSG: SSG är ett kunskapscenter med mer än 500 experter som samverkar för att utveckla nya tjänster åt den svenska industrin. Syftet är att öka de medverkande företagens säkerhet, effektivitet och konkurrenskraft.

Anmäl dig redan idag till events@b3it.se

AGENDA

07.30  Samling med en god och nyttig frukost på B3IT, Kungsgatan 27
08.00  Inledning – Ingvar Mellerby, VD B3IT Summit
08.10  Föreläsning om erfarenheter och utmaningar för verksamheten vid en förflyttning av IT-stödet till molnet.  
Benny Sundholm, IT-chef SSG
08.40  Diskussion och frågor