07 maj 2014

INBJUDAN: Frukostseminarium om Sourcing 2.0

Så utvecklar du en dynamisk Sourcing-relation
med dina utvalda nyckelleverantörer

Här får du veta mera om upphandlingsknepen som förbättrar din sourcingrelation och skapar rätt förutsättningar för en dynamisk och jämbördig relation. Presentationen bygger på konkreta exempel från SJ:s IT-upphandlingar och behandlar bland annat följande:

• Hur säljer du in din sourcing-upphandling hos leverantörerna för att få rätt kvalitet, intresse och engagemang?

• Vilken kompetens och förmåga måste kunden besitta för att kunna upphandla leverantörens standardtjänster?

• Hur säkerställer du en bättre servicegrad och stöd för kommande förändringsarbete?

• Hur skapar du en gemensam målbild tillsammans med den valda leverantören som ligger nära verksamhetens behov?

• Hur utformar du en flexibel prismodell som ger rätt drivkrafter tillsammans med rätt styrtal?

Seminariet är kostnadsfritt men antalet platser är begränsat och föranmälan krävs. 

AGENDA

07.30  Samling med fika och frukostmacka på B3IT, Kungsgatan 27
08.00  Välkommen – Lars Sjöberg, Partner, B3 Business Value
08.10  Så skapas den dynamiska sourcingrelationen
Per Hammarberg, ansvarig för IT-sourcing på SJ berättar om sina erfarenheter
08.40  Diskussion och frågor

Läs hela inbjudan som pdf