05 feb 2014

Frukostseminarium om säkerhet med MSB

Nu drar vi igång B3ITs frukostseminarier som kommer att genomföras några gånger under våren och hösten med intressanta gästtalare. 

Den 21 februari ordnar B3IT ett frukostseminarium om säkerhet tillsammans med MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
 

På seminariet får du veta mera om hur MSB, en av Sveriges viktigaste myndigheter, arbetar för att förebygga hot och risker mot vårt samhälle och hur man agerar i ett skarpt läge vid incidenter.

Dagens talare är chef för enheten som förvaltar och utvecklar MSBs beredskapsorganisation, bedriver omvärldsanalys, samarbetar med aktörer som kan förmedla information och underrättelser samt hyser myndighetens 24/7 funktion. Enheten är även ”point of contact” för gemenskapsmekanismen inom EU.

Varmt välkommen önskar vi på B3IT! Anmäl dig redan idag till events@b3it.se

AGENDA

07.45  Samling med frukostmacka på B3IT, Kungsgatan 27
08.00  Inledning – Jan Hermanson, B3IT
08.10  Inspirationsföreläsning på temat 
"MSBs operativa uppdrag i vardag och vid kriser” – Mikael Tofvesson, MSB
08.40  Diskussion och frågor

Seminariet pågår kl 8.00-9.00 och vi bjuder på en nyttig frukost från kl 07.45.
Sedan är du självfallet välkommen att stanna kvar en stund och knyta nya kontakter över en god espresso. 
 
Läs mer om frukostseminariet i bifogade INBJUDAN.