11 mar 2014

B3IT vinner ramavtal med Trafikverket avseende Nationellt inköpsstöd

B3IT är ett av de företag som kommer att hjälpa Trafikverket med upphandlingsstrategier och större upphandlingar.

Det nya ramavtalet löper på 2 år med option på ytterligare 2 år. Ramavtalet innebär att B3IT kommer att kunna arbeta med samtliga förnyade konkurrensutsättningar inom inköpsområdet men även att vi har ett ramavtal på plats i dialog med enheterna runt om i Sverige. 

Trafikverkets inköps- och upphandlingsorganisation är fördelat på nio geografiska områden med huvudkontor i Borlänge. Omfattande verksamhet bedrivs också i Göteborg, Solna, Gävle, Umeå, Eskilstuna och Kristianstad.

- Vi ser det nya avtalet med Trafikverket som ett kvitto på vår höga kompetens inom upphandling av kvalificerade IT-tjänster, säger Marie Hagberg, Affärsområdesansvarig hos B3IT Telecom. Våra konsulter har idag en gedigen erfarenhet av större upphandlingsprojekt hos bland andra SJ, SLL och en rad olika kommuner.

Vad ingår i avtalet?
B3ITs konsulter kommer att arbeta som professionellt inköpsstöd åt Trafikverket för att tillsammans med projektledare/beställare genomföra större upphandlingar samt tillföra kompetens i olika upphandlingsfrågor.
 
Vilken typ av arbetsuppgifter handlar det om?
• Ta fram upphandlingsstrategier tillsammans med projektledare/beställare
• Stödja Trafikverkets inköpare och beställare vid upphandlingar, samt även bistå med underlag i form av tekniska specar och kravanalyser
• Återföra kunskap inom gjorda upphandlingar
• Upprätta administrativa delar av förfrågningsunderlagen (FU) som till exempel Upphandlingsföreskrifter, Uppdragsbeskrivningar, Administrativa föreskrifter och Kontraktsvillkor
• Bistå vid sammanställning/framtagande av FU samt kvalitetskontroll av FU
• Bistå vid kvalificering och utvärdering av konsulter, tjänster samt entreprenörer efter anbudsöppning