27 jun 2014

B3IT vinner ramavtal med Nordic MedTest

Nordic MedTest fortsätter nu att bygga upp en nationell testkompetens för att kvalitetssäkra framtidens IT-system inom vården.

Konsultföretaget B3IT är en av vinnarna i den stora upphandlingen av konsulttjänster inom området Test & Testledning. Avtalet med Nordic MedTest kan ge upp emot 90 000 konsulttimmar inom testområdet under de kommande tre åren.

B3IT har nu fått tilldelningsbeslut rörande den upphandling som Nordic MedTest och Landstinget i Värmland har genomfört inom Test och Testledning. Det nya ramavtalet löper under två år med möjlighet till ett års förlängning.

- Kvalificerad testning är en nyckelfaktor inom IT i vården, både för att kunna kvalitetssäkra nya tjänster och ta fram ett bättre systemstöd för användarna. Inom B3IT har vi deltagit i flera av de större förändringsprojekten inom vård och omsorg i Sverige och vi gläds nu åt att man bygger upp en central testkompetens inom detta område, där B3IT blir en viktig partner, säger Sven Uthorn, VD och koncernchef för B3IT.

- Vi ser en stor potential inom test och testledning för B3IT och med denna tilldelning stärker vi nu vår position inom testområdet. Samtidigt kommer vi att förstärka vår testkompetens hos främst B3IT i Örebro som blir navet i den nya satsningen, säger Samuel Danielsson, VD för B3IT Örebro.

Flera nya ramavtal

Under det sista halvåret har IT- och Managemementkonsulten B3IT förstärkt sin position inom offentlig sektor genom att vinna ett flertal upphandlingar, bland annat Skolverket (ledning och styrning), Landstinget i Värmland (verksamhetsutveckling och strategi), Sollentuna kommun (upphandlingskonsulter), Landstinget i Uppsala län (säkerhetskonsulter) samt Finansinspektionen (projektledning, IT-arkitektur/systemdesign och systemutveckling).

Kort om Nordic MedTest

Nordic MedTest är ett leverantörsoberoende och öppet testcenter där vårdgivare (landsting, kommuner och privata aktörer) i samverkan med leverantörer av IT-system och programvaror kan utveckla, testa och på ett säkert sätt införa nya och innovativa IT-tjänster i vården (hälso- och sjukvård samt omsorgsvård).

Nordic MedTest är en gemensam satsning som Landstinget i Värmland, Karlstads Universitet och Compare Karlstad gör kring test av IT-system i hälso- och sjukvården med nationellt stöd från Sveriges innovationsmyndighet Vinnova, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA).