16 okt 2014

B3IT vinner nya ramavtal med Kammarkollegiet

B3IT har tilldelats ramavtal i Kammarkollegiets ramavtalsupphandling IT-konsulttjänster -  Resurskonsulter 2013 i region Väst. Ramavtalet omfattar områdena IT-arkitektur samt Test och Testledning och avropsberättigade är alla statliga myndigheter inom Västra Götalands län och Hallands län.

Avtalet löper initialt i 18 månader till och med april 2016 men med möjlighet till 30 månaders förlängning.

Tilldelningsbeslut har också fattats av Kammarkollegiet för ytterligare två regioner och där B3IT har tilldelats ramavtal inom området Test och Testledning. Dock råder en avtalsspärr på 10 dagar varför ramavtalet kan undertecknas först den 27 oktober under förutsättning att tilldelningsbeslutet inte överprövas.  

Cirka 40% av B3ITs verksamhet sker nu i samarbete med offentlig förvaltning. Sammantaget har B3IT idag ramavtal med ett tjugotal myndigheter, kommuner och landsting.

- Det här är inget stort avtal, men det är faktiskt första gången vi vinner egna ramavtal för resurskonsulter med Kammarkollegiet, säger Sven Uthorn, VD för B3IT.

Under det senaste året har IT- och Managementkonsulten B3IT förstärkt sin position inom offentlig sektor genom att vinna ett flertal upphandlingar, bland annat:

Bolagsverket (alla typer av IT-/konsulttjänster), Tillväxtverket (databasområdet), Skolverket (ledning och styrning), Landstinget i Värmland (verksamhetsutveckling och strategi), Sveriges Kommuner och Landsting – SKL (flertal områden), Nordic Medtest/Landstinget i Värmland, Sollentuna kommun (upphandlingskonsulter), Landstinget i Uppsala län (säkerhetskonsulter) samt Finansinspektionen (projektledning, IT-arkitektur/systemdesign och systemutveckling).