11 sep 2014

B3IT vinner nya ramavtal

 

B3IT har vunnit ett nytt ramavtal med Bolagsverket som omfattar alla typer av konsulttjänster inom IT och med anknytning till IT. Avtalet löper under perioden maj 2015 till april 2019.

B3IT har också som en av fem leverantörer tilldelats ramavtal med Tillväxtverket inom IT-konsulttjänster på databasområdet för perioden september 2014 till juni 2016. 

En allt större andel av B3ITs verksamhet bedrivs nu inom ramen för olika ramavtal med offentlig förvaltning. Sammantaget har B3IT idag ramavtal med ett tjugotal myndigheter, kommuner och landsting.

- Detta är en mycket glädjande utveckling som innebar att vi bygger allt starkare relationer med våra viktigaste kunder, säger Sven Uthorn, VD för B3IT. 

Under det sista halvåret har IT- och Managementkonsulten B3IT förstärkt sin position inom offentlig sektor genom att vinna ett flertal upphandlingar, bland annat Skolverket (ledning och styrning), Landstinget i Värmland (verksamhetsutveckling och strategi), Sollentuna kommun (upphandlingskonsulter), Landstinget i Uppsala län (säkerhetskonsulter) samt Finansinspektionen (projektledning, IT-arkitektur/systemdesign och systemutveckling).