23 okt 2014

B3IT satsar på BI – övertar verksamhet från Platon

B3IT stärker nu upp kompetensen inom området Business Intelligence (BI) och startar ett nytt specialistbolag. Namnet på det nya bolaget blir B3IT Insight.

Från den 1 november 2014 tar B3IT över verksamheten i konsultföretaget Platon AB med 8 medarbetare varav 7 är seniora BI-konsulter. Ansvarig för den nya verksamheten blir Claes Wiberg, vice VD på B3IT.

- Vi ser en stark efterfrågan på BI-kompetens hos flera av våra större kunder och vi kan nu möta denna med ett starkt eget erbjudande, säger Sven Uthorn, VD för B3IT.

- Samtidigt ser vi en intressant möjlighet att koppla samman vårt stora kunnande inom de ledande databasmiljöerna med möjligheten att bygga färdiga BI-, Datawarehouse- och BigData-lösningar.

Platon Group d.v.s. Platon i Danmark, Norge och Sverige, förvärvades i våras av Deloitte. Delar av Platon Sveriges utbud kom att ligga utanför Deloitte Sveriges konsultstrategi.

- Det fanns en stark vilja bland de anställda att kunna arbeta vidare tillsammans från en ny plattform, säger Jesper Persson, VD på Platon AB.

- Det är med stor glädje vi har funnit denna hos B3IT, som har en snarlik filosofi och kultur som Platon historiskt har haft, men med ett i Sverige än bredare utbud för kunderna. Detta ger stora möjligheter för utveckling, både för kunderna och för konsulterna, avslutar Jesper.

Med den nya verksamheten får nu B3IT 260 medarbetare och en omsättning på cirka 300 MSEK för kalenderåret 2014.

För mer information, kontakta

Sven Uthorn, 0708-993670, sven.uthorn@b3it.se
Jesper Persson, 0709-551577, jesper.persson@platon.net

B3IT är idag ett av Sveriges snabbast växande konsultföretag med seniora konsulter inom IT och management. Ambitionen är att bygga upp ett bolag med en stark företagskultur som befrämjar entreprenörskap och där våra konsulter får stora möjligheter att utvecklas.

Vi hjälper företag och förvaltningar att effektivisera sin IT-verksamhet genom att utveckla teknik, processer, strategi och organisation samt förbättra sin affärsverksamhet med hjälp av smartare IT-lösningar. B3IT har idag 250 anställda och omsatte 253 miljoner kronor senaste verksamhetsåret. Kontor finns i Stockholm, Borlänge, Sundsvall, Göteborg, Malmö och Örebro. b3it.se