27 nov 2014

B3IT flyttar till större lokaler

Efter flera år av snabb tillväxt flyttar nu B3IT till nya större lokaler i centrala Stockholm. B3IT har idag 270 medarbetare varav cirka 150 arbetar i Stockholmsområdet.

- Med allt fler åtagandeaffärer behöver vi mera plats för våra projektteam, säger Sven Uthorn, VD för B3IT. Vi ser också stora fördelar med att sitta nära många av våra stora kunder, samtidigt som vi får en mera representativ miljö i Westmanska Palatset. Vårt nya kontor ska fungera som en naturlig mötesplats och ett forum för utbyte av idéer, kompetens och erfarenheter,  både för våra konsulter, kunder och samarbetspartners.

Från den 1 december 2014 har B3IT Management AB ny adress:

Besöksadress: Wallingatan 2, Stockholm
Postadress: B3IT Management AB, Box 8, 101 20 Stockholm