03 apr 2014

B3IT blir silverpartner till Microsoft inom Application Integration

B3IT stärker nu sitt erbjudande inom Microsoftplattformen ytterligare och blir silverpartner till Microsoft inom Application Integration. Sedan tidigare är B3IT guldpartner inom Data Platform och Application Development.

Certifieringarna betyder att vi har fått Microsofts kvitto på att vi erbjuder en hög kompetens och gedigen erfarenhet inom ytterligare ett viktigt lösningsområde. Det betyder också i slutändan att vi kan hjälpa våra kunder att få maximal nytta av sina investeringar i Microsofts teknologier.

- Att vara Silver Partner inom Application Development visar tydligt att våra kunder kan känna sig trygga med att vi levererar kvalitet och värde inom ett område som kan upplevas som väldigt komplext. För att uppnå denna partnerstatus krävs bl.a. goda referenser från genomförda projekt hos nöjda kunder och att vi har ett antal certifierade medarbetare inom området. Vi är mycket stolta över detta erkännande från Microsoft, säger Daniel Öhgren, affärsområdesansvarig för Application Integration på B3IT.