12 mar 2013

Fortsatt stark tillväxt för flerfaldiga Gasell-bolaget B3IT

IT- och management konsultföretaget B3IT har under flera års tid växt stadigt både i omsättning och antalet anställda.  Under fjärde kvartalet 2012 växte bolaget 22 procent jämfört med motsvarande period året innan. Rörelseresultatet uppgick till 8,7 procent.

B3IT växer stadigt, både i omsättning och antalet konsulter, och har nyligen erhållit sin fjärde Gasell-utmärkelse samt utsetts till en av Snabbväxarna på den svenska marknaden för andra året i rad.

B3ITs intäkter under Q4 2012 ökade med 22 procent till 60,5  MSEK i jämförelse med samma period föregående år samt ett rörelseresultat på 8,7 procent (11,2 %)

B3IT, som startades 2003, erbjuder sina kunder kvalificerade konsulttjänster inom management och IT. B3IT verkar inom kompetensområden som IT-ledning, telekom & mobilitet, systemutveckling, databas, digitala kanaler, healthcare samt projekt- och förändringsledning..

B3IT omsatte 201 miljoner kronor under verksamhetsåret 2011/2012 (september – augusti). Det innebar en ökning med 49 procent från året innan. Samtidigt fördubblades rörelseresultat till 18.6 MSEK 

B3IT växer kraftigt i antalet anställda. Vid utgången av 2012 hade konsultbolaget 178 anställda en ökning med 51 (127 anställda) jämfört med årsskiftet dessförinnan.

-             B3IT´s fokus är spetskonsulter med gedigen erfarenhet inom respektive kompetensområde. Grunden för vår tillväxt är det starka förtroende våra kunder ger oss, samt våra konsulters förmåga att axla riktigt svåra uppgifter. Det inspirerar att fortsatta växa och utveckla verksamheten, också i det kärvare marknadsklimat vi upplevt under hösten och vintern, säger Sven Uthorn, koncernchef för B3IT Management.

Med verkan från 1.1.2013 har bolaget ändrat sitt räkenskapsår så att det följer kalenderår.

Länk till B3ITs Årsberättelse

För mer information, vänligen kontakta:

Sven Uthorn

Koncernchef, B3IT Management AB

Tel: 08-410 143 42

Email: sven.uthorn@b3it.se

Om B3IT

B3IT startade 2003 med ambitionen att bli Sveriges bästa IT-konsultbolag. Med en tydlig satsning på seniora konsulter inom IT och management har vi vuxit raskt med fokus på marknadens mest krävande kunder och erbjuder konsulttjänster inom kompetensområden som IT Management, Systemutveckling, Databas, Telekom, Mobilitet, Healthcare, Infrastruktur, Test- och Kvalitetsledning, M2M samt Digitala kanaler.

B3IT verkar antingen under eget projektansvar eller som lednings- eller expertförstärkning i uppdragsgivarens organisation. B3IT har 180 anställda och omsatte 201 miljoner kronor verksamhetsåret 2011/2012. Kontor finns i Stockholm, Borlänge, Sundsvall, Göteborg, Malmö och Örebro. För mer information, vänligen besök: www.b3it.se