04 dec 2013

B3IT vinner nytt ramavtal med sex kommuner

PRESSMEDDELANDE 2013-12-03

B3IT är en av vinnarna i Håbo kommuns gemensamma upphandling av Upphandlingskonsulter inom IT-området för Uppsala, Enköping, Tierp, Knivsta, Heby och Håbo kommuner samt ett antal kommunala bolag* i Enköping och Uppsala.

Avtalet omfattar främst upphandlingsstöd och rådgivning inom IT och telekom och löper fram till den 30 september 2015, med möjlighet till förlängning ett år i taget till och med september 2017.

Syftet med avtalet är att säkerställa att kommunerna och de kommunala bolagen får ”tillgång till kreativa upphandlingskonsulter som är inriktade på att göra goda affärer”.

B3IT har en gedigen erfarenhet av liknande uppdrag från många myndigheter, landsting, fastighetsbolag, företag och kommuner.

B3IT uppfyllde samtliga skall- och bör-krav i upphandlingen. Bland annat har B3IT:s konsulter en bred erfarenhet av kvalificerade upphandlingar ifråga om molntjänster, komplexa IT-system, outsourcing och telekomlösningar för offentliga beställare.

- Det här avtalet stärker B3IT:s satsning på offentlig verksamhet och visar på vår tunga kompetens inom upphandlingsstöd enligt LOU och LUF, säger Marie Hagberg, affärsområdesansvarig Networks inom B3IT Telecom. Vi ser att vi strategiskt hjälper våra kunder till verklig verksamhetsnytta vilket alltid är stimulerande!

För mera information, kontakta gärna Marie Hagberg via E-post 

*Bland de avropsberättigade parterna ingår även Uppsalahem, Uppsala Kommuns Fastighets AB, Uppsala Skolfastigheter AB, Uppsala Vatten och Avlopp, Enköpings Hyresbostäder och Räddningstjänsten Enköping-Håbo.