19 sep 2013

B3IT med på Tillväxtlistan tre år i rad!

B3IT är nu för tredje året i rad med på "Snabbväxarna 2013" - den prestigefulla listan över Sveriges snabbast växande företag.

I år kommer B3IT på en hedrande 25:e plats med över 38% årlig tillväxt och en omsättning på hela 201 MSEK. Hela listan hittar du på www.snabbvaxarna.se

- Entreprenörsdriven tillväxt handlar om att vilja och våga, också i en kärvare marknad. Ahrens-listningen tar vi som ett kvitto, både på vår egen förmåga att som snabbväxande företag attrahera fler duktiga konsulter, och på våra konsulters förmåga att göra nytta ute hos våra kunder, säger Sven Uthorn, VD för B3IT.

I boken om Sveriges snabbast växande företag lyfter vi fram Team B3IT för att betona betydelsen av wellness och mjuka värden som en viktig grund för att bygga ett framgångsrikt företag.

OM TILLVÄXTLISTAN

- Jag får ofta frågan vad företagen på tillväxtlistan har gemensamt. Mitt svar är alltid detsamma - de är bäst på det de gör, de är långsiktiga och så är de hungriga. Det är med kunnande och vilja som tillväxt kan skapas i alla branscher - inget annat behövs, säger Lars Diethelm, partner på Ahrens & Partners. 

För 19:e året i rad publicerar Ahrens & Partners tillväxtlistan, en tävling för medelstora och stora företag där snabb, lönsam och uthållig tillväxt står i fokus. För andra året i rad presenteras listan dessutom i bokform. I boken finns djuplodande intervjuer med företagen på listan tillsammans med artiklar, trendanalyser, maratontabeller och statistik.

KRITERIERNA I KORTHET

TILLVÄXT:
Företaget ska ha funnits i minst sju år. Den genomsnittliga organiska omsättningstillväxten över sex år måste vara minst 25 procent.

STABIL TILLVÄXT:
Företaget ska ha varit lönsamt över de två senaste åren, och minst fyra av de sju senaste åren. Omsättningstillväxten ska vara positiv över de två senaste åren, och fl er än tre år av de sex tillväxtåren.

FÖRETAG MED SUBSTANS:
Innevarande år ska företaget ha en redovisad omsättning på minst 60 miljoner kronor och det genomsnittliga antalet anställda ska vara över 60 personer.

PÅ EGNA BEN:
Kärnan i affärsverksamheten ska vara i Sverige. Försäljningen till en och samma kund får inte överstiga 50 procent.