12 dec 2013

B3IT förvärvar D11 Consulting och växer med 20 nya medarbetare

Nu ingår D11 Consulting Group AB i B3IT-koncernen. B3IT får därmed 20 nya medarbetare med specialistkompetens inom projektledning, verksamhetsutveckling och IT-teknik och bolaget växer till 232 anställda. D11 har idag 20 anställda och omsatte 27,4 MSEK under förra året.

Det finns flera likheter mellan B3IT och D11. Båda bolagen är verksamma sedan 2003 och har en tydlig inriktning mot genuint erfarna konsulter inom IT och management.

- För B3IT innebär det en förstärkning inom högprioriterade områden som projektledning, verksamhetsutveckling och IT-teknik, säger Sven Uthorn, Vd på B3IT. Samtidigt får B3IT en breddad kundbas mot stora företag och förvaltningar som Ericsson, FMV, Bring, KI, SEB och Telenor.

- För D11 innebär det flera fördelar att bli en del av B3IT, säger Stefan Hörnström, Vd på D11. Bolaget kan nu utvecklas snabbare och dra nytta av att ingå i ett litet större sammanhang, utan att tappa vår specialistprägel. Det ger oss en större kontaktyta mot marknaden med en högre säljkapacitet samtidigt som vi kan dra nytta av B3IT:s ramavtal och skalfördelar i administration, IT, lokaler mm.

Korta fakta

  • B3IT förvärvar 60% av D11 Consulting Group AB som nu blir en del i B3IT-koncernen
  • D11 har idag 20 anställda och omsatte 27,4 MSEK under 2012, med ett rörelseresultat på 13%
  • B3IT har idag 212 medarbetare och omsatte 214 MSEK under kalenderåret 2012
  • Efter förvärvet får B3IT-koncernen 232 medarbetare

För mer information