11 sep 2013

B3IT förnyar sin ISO-certifiering

Nu har B3IT blivit omcertifierade enligt ISO 9001:2008.

Certifieringen utfördes av Intertek Certification AB under augusti 2013 vilket innebär att man har gått igenom hela B3IT:s verksamhetsledning och konstaterat att företaget har väl definierade processer som fungerar tillfredställande.

Den ursprungliga ISO-certifieringen gjordes för tre år sedan. I den nya certifieringsrapporten konstateras bland annat att B3IT har utvecklats mycket positivt under treårsperioden, att man har mycket nöjda kunder och väldigt få klagomål samt att man arbetar aktivt med kompetensutveckling av företagets konsulter. 

Kvalitetsmålet med 95% av kunderna som rekommenderar B3IT har uppnåtts under perioden. Kvalitetsmålen gällande 100% leveranssäkerhet och mindre än 10% årlig personalomsättning har också uppnåtts.

Tydliga förbättringar
Bland de genomförda förbättringarna märks bland annat att man inrättat nya centrala funktioner för finans och HR samt att man bytt ekonomisystem och rekryterat en kommunikationschef. Business Reviews genomförs nu minst två gånger per år.

- Vi är mycket stolta över resultatet av kvalitetsrevisionen. Endast två mindre avvikelser framkom vid genomlysningen av vår verksamhetsstyrning och dessa har vi redan börjat åtgärda, säger Håkan Lindberg, IT- och kvalitetschef på B3IT.