05 jun 2013

B3IT flyttar till nya lokaler

Konsultföretaget B3IT flyttar till nya lokaler i Stockholm

Efter flera år av snabb tillväxt flyttar nu B3IT från Kista till nya större lokaler i centrala Stockholm. B3IT har idag 190 medarbetare varav cirka 120 arbetar i Stockholmsområdet. 

- Vi ser stora fördelar med ett mera centralt placerat kontor, säger Sven Uthorn, VD för B3IT. Vi kommer närmare många av våra stora kunder, samtidigt som  vi får en mera representativ miljö. Vårt nya kontor skall kunna tjäna som en naturlig mötesplats och ett forum för utbyte av idéer, kompetens och erfarenheter,  både  för våra konsulter, kunder och samarbetspartners.

Från den 1 juni 2013 har B3IT Management AB ny adress:

Besöksadress: Kungsgatan 27, Stockholm
Postadress: Box 7547, 103 93 Stockholm