13 dec 2013

B3IT DI Gasell 5 år i rad

Färre än 0,5 procent av alla Sveriges aktiebolag utses varje år till Gasell-företag av Dagens Industri. IT- och management konsultföretaget B3IT har nu för femte året i rad fått den prestigefulla utmärkelsen. Bolaget har lyckats fortsätta växa och visa lönsamhet trots ett tufft klimat på konsultmarknaden.

Dagens Industri utsåg nyligen, för fjortonde året i rad, de snabbast växande företagen i landet till Gasell-företag. Gasellföretagen är mästare både på lönsam tillväxt och i att skapa nya jobb. B3IT växer stadigt både i omsättning och antalet konsulter, och har för femte året i rad utsetts till Gasell-företag.

- Vår framgångsmodell bygger i grund och botten på att vi har lyckats rekrytera oerhört kompetenta medarbetare, med en stark vilja att utveckla företaget och leverera nytta till våra kunder. Vi är oerhört stolta över vår femte Gasell i rad. Trots en bitvis tuff marknad har B3IT haft en gynnsam utveckling och vi har klarat av att både växa och visa ett positivt resultat, säger Sven Uthorn, koncernchef för B3IT.

Dagens Industris Gasell-kriterier:

Det är alltid företagets fyra senaste årsredovisningar som ligger till grund för Gasell-undersökningen. För att få Gasell-utmärkelsen måste bolaget bland annat ha minst fördubblat sin omsättning under fyraårsperioden
, visat ett samlat positivt rörelseresultat för de fyra räkenskapsåren
, i allt väsentligt vuxit organiskt samt ha dokumenterat sunda finanser. Läs mer på: www.dagensindustri.se/gasell