22 maj 2013

B3IT bygger framtidens stad för cyklister

 - beviljas 500 000 kronor för att förbättra informationen för framtidens cyklister

IT- och management konsultföretaget B3IT i Dalarna har tillsammans med två andra konsultbolag i stor konkurrens beviljats finansiering på 500 000 kronor i Vinnovas program för Utmaningsdriven innovation. Tillsammans ska de tre konsultbolagen utveckla en lönsam produkt som ska ge framtidens cyklister i Dalarna bättre information.

B3IT har tillsammans med två andra konsultbolag i stor konkurrens valts ut och beviljats 500 000 kronor från Sveriges innovationsmyndighet Vinnova för att leda ett projekt och ta fram en lönsam lösning för att ge stadens cyklister bättre information. Lösningen ska främja hållbar tillväxt och samhällsnytta.

- Utmanande och helt i linje med vår satsning att vara en del i skapandet av framtidens stad och samhälle. Vi hoppas på att få till en pilotinstallation i Dalarna så regionen kan dra maximal nytta av denna satsning, säger Dan Hallin, VD för B3IT Dalarna.

De tre konsultbolagen fördjupar nu sitt samarbete där de tillsammans skapar en innovativ och kommersiellt lönsam produkt för framtidens cykelstad, ett informationssystem för morgondagens cykelpendlare. Projektet beräknas vara klart under 2014/15 för att sedan marknadsföras nationellt och internationellt.

Om Vinnovas program Utmaningsdriven innovation

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet och initiativtagare till programmet Utmaningsdriven innovation. Utmaningsdriven innovation är ett av Vinnovas strategiska områden. Vinnova har identifierat fyra samhällsutmaningar där Sverige bedöms ha goda förutsättningar för globalt konkurrenskraftiga lösningar: Informationssamhället 3.0, Hållbara attraktiva städer, Framtidens hälsa och sjukvård och Konkurrenskraftig produktion.

Sammanlagt får 58 projekt dela på 28 miljoner kronor för idéutveckling och konstellationsbyggande, som är det första steget i programmet.

För mer information, vänligen kontakta:

Dan Hallin

VD, B3IT Dalarna

Tel: 070-270 77 70

Email: dan.hallin@b3it.se

Om B3IT

B3IT startade 2003 med ambitionen att bli Sveriges bästa IT-konsultbolag. Med en tydlig satsning på seniora konsulter inom IT och management har vi vuxit raskt med fokus på marknadens mest krävande kunder och erbjuder konsulttjänster inom kompetensområden som IT Management, Systemutveckling, Databas, Telekom, Mobilitet, Healthcare, Infrastruktur, Test- och Kvalitetsledning, M2M samt Digitala kanaler.

B3IT verkar antingen under eget projektansvar eller som lednings- eller expertförstärkning i uppdragsgivarens organisation. B3IT har 180 anställda och omsatte 201 miljoner kronor verksamhetsåret 2011/2012. Kontor finns i Stockholm, Borlänge, Sundsvall, Göteborg, Malmö och Örebro. För mer information, vänligen besök: www.b3it.se

Om VINNOVA

VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vår uppgift är att främja hållbar tillväxt genom att förbättra förutsättningarna för innovation och att finansiera behovsmotiverad forskning. Varje år investerar VINNOVA ca 2 miljarder kronor i olika insatser. VINNOVA är en statlig myndighet under Näringsdepartementet. Vi är drygt 200 personer och har kontor i Stockholm och Bryssel. Läs mer på www.vinnova.se