15 aug 2013

B3IT bildar två nya specialistbolag med fokus på Microsoft och Oracle

Den 1 september delar vi upp verksamheten i B3IT Consulting i två delar. De nya bolagen heter B3IT Connexions och B3IT Innovation, med tydligt fokus på Microsoft respektive Oracle.

B3IT Consulting är idag det största dotterbolaget i B3IT-koncernen med cirka 70 erfarna konsulter. Från en styrkeposition inom Oracle och systemutveckling har verksamheten efterhand breddats till att omfatta även ett starkt Microsoft-erbjudande och ett nytt initiativ kring Digitala Kanaler.

Nu anpassar vi bolagsstrukturen för att bättre ta tillvara de nya möjligheter som finns både på marknaden och på rekryteringssidan. B3IT Consulting delas därför upp i två delar, B3IT Connexions och B3IT Innovation.

- Med de nya bolagen vill vi markera en tydlig specialistinriktning och bygga en ordentlig medvetenhet i marknaden om våra kompetenser och tjänster. Samtidigt räknar vi med att kunna fördjupa samarbetet med våra teknologipartners Microsoft och Oracle, säger Sven Uthorn, VD för B3IT-koncernen. 

I det nya bolaget B3IT Connexions AB samlar vi våra tjänster kring Digitala Kanaler, systemutveckling baserat på .Net-plattformen och databashantering med Microsoft SQL Server. 


- B3IT Connexions kommer att fördjupa partnerskapet med Microsoft och profilera sig som en trovärdig partner med stark leveransförmåga inom Data Platform, Application Development och Collaboration & Content, säger Jonas Elgquist, VD i B3IT Connexions.
 

B3IT Consulting byter namn till B3IT Innovation AB. Här samlar vi våra tjänster inom Oracles plattform och framtida utvecklingsarsenal.

- B3IT är idag en av marknadens främsta aktörer inom Oracleteknologin och kommer nu att satsa stort på att bli en betydelsefull spelare även inom Javaplattformen. B3IT Innovation kommer att ha ett nära samarbete med Oracle och fokus kommer att ligga på databas och databasutveckling, systemutveckling, arkitektur, licensfrågor samt BI och Big Data, säger Tommy Sarenbrant, VD i B3IT Innovation. 

De två nya specialistbolagen kommer att omsätta ca 40-50 miljoner kr vardera redan från start och har en stark potential att utvecklas vidare under de kommande åren. Ändringarna träder i kraft den 1 september 2013.