Operatörsbyte och nya mobila tjänster för 8000 abonnenter

B3 hjälpte en av de ledande aktörerna inom finanssektorn att byta ut närmare 8000 abonnemang inklusive mobila tjänster. B3 stod för kravställning samt projektledning för en ny lösning som används för alla interna beställningar samt administration av abonnemangen.

Upphandlingen avslutad - men vad händer sedan?

När kunden precis hade signerat avtalet uppstod raskt en rad nya frågeställningar: Vad har vi köpt och vad har vi egentligen idag? Hur snabbt kan vi börja ringa på det nya avtalet? Hur får alla användare sina nya SIM-kort snarast möjligt? Hur ska nybeställningar gå till? Vad behöver vi ändra för processer och vilka utbildningsinsatser måste till?

B3 gjorde en grundläggande kravanalys och strukturerade snabbt upp frågorna samt påbörjade det faktiska arbetet med migreringen.

Intressenterna är många och ämnet engagerar

Mobilitet har blivit vanebildande för medarbetarna, lönsamt för arbetsgivaren, utmanande för tjänsteleverantören och inte alltid okomplicerat för den interna ägaren av frågan.

- En sak är säker: att genomföra ett byte av mobiloperatör kommer inte att gå någon förbi. Det blir en snackis i hissen, ett självklart ämne vid kaffeautomaten och hett diskuterat på intranätet, säger Christian Örtendahl, seniorkonsult på B3 Telecom.

Täckningskartor gäller inte inomhus

En stor kund som satsar mycket på mobilitet kräver ofta förstärkt inomhustäckning. Vid byte av operatör är detta ofta en förbisedd komponent som ägs av operatören men måste drivas av kunden.

B3 kunde med sin breda erfarenhet snabbt analysera samt identifiera starka och svaga punkter för inomhustäckningen samt föreslå lämpliga åtgärder för nå ett bra resultat i de här frågorna.

Nya processer för fakturering

Moderna tider med avskaffande av växlar för fast telefoni till förmån för mobillösningar kräver nya processer för effektiv fakturering. B3 kunde dock med sin erfarenhet och kunnande snabbt strukturera upp nya effektiva processer.