SVENSKT NÄRINGSLIV

Nytt intranät till Svenskt Näringsliv

B3 Connexions utvecklade ett nytt intranät i SharePoint 2013 till Svenskt Näringsliv. Lösningen omfattar både traditionell nyhets- och informationsspridning samt flera sociala funktioner och helt nya möjligheter för Svenskt Näringsliv att samarbeta digitalt.

Den nya lösningen ger Svenskt Näringsliv möjligheten att skapa arbetsrum för alla sina projekt, skapa grupper för anställdas intressestyrda initiativ och möjligheter att skapa samarbetsforum av mer organisatorisk karaktär (avdelningar, enheter, regioner, etc)

Alla samarbetsytor innehåller en genomtänkt funktionalitet för dokumenthantering, nyhetspublicering, feeds, kalendrar, behörighetsnivåer, m.m. Mycket av informationen som skapas i de lokala samarbetsytorna är sedan möjlig att aggregera och visualisera på intranätets startsida i form av nyhetslistor, kalendrar och feeds.

Anpassade vyer förenklar informationssökningen

Genomgående har lösningen utvecklats med ett fokus på att lyfta upp information till användaren som är relaterad till den givna kontexten, dvs anpassad till den aktuella arbetsuppgiften. På så sätt slipper användaren leta sig ner i olika informationsstrukturer och antalet sidladdningar minimeras avsevärt. Vidare så har lösningen utvecklats med fokus på att användaren snabbt ska kunna hitta information genom olika filtreringsmöjligheter i form av fördefinierade kategoriseringar och fritextfiltreringar.

Intranätet har också stöd för att skapa olika typer av handböcker för att på ett enkelt sätt strukturera och hitta stora mängder av information. Handböckerna går att dela in i kapitel och det finns genomtänkta filtreringsmöjligheter som gör det enkelt att snabbt hitta önskad information.

Sociala funktioner skapar större engagemang

Stora delar av intranätet har inbyggda sociala funktioner i form av feeds, möjlighet att följa kollegor, gilla och kommentera innehåll samt personliga profilsidor för varje anställd.

Projektet genomfördes i enlighet med B3 Connexions projektmodell Zenit.

B3 har i intensivt samarbete med oss utvecklat ett nytt socialt intranät. Lösningen erbjuder en rad nya samarbetsmöjligheter för våra anställda.

Nicklas Mattsson

Publicistisk chef på Svenskt Näringsliv