IF SKADEFÖRSÄKRING

Migrering till SQL Server hos If skadeförsäkring

B3 Connexions har hjälpt If skadeförsäkring AB med att planera och utföra en komplett migrering av ett av If’s viktigaste skadeförsäkringssystem från Oracle till Microsoft SQL-plattformen. Systemet används dagligen av ca 200 användare i Skandinavien och Europa och omsätter ca 4 miljarder kronor årligen.

Ett team från B3 bemannat av projektledare och databasexperter drev tillsammans med If arbetet hela vägen från förstudie till leverans.

Lägre licenskostnader och konsolidering

Som ett resultat av leveransen har If minskat sina licenskostnader, konsoliderat sig enligt vald plattforms-strategi samt fått bättre förutsättningar att ta tillvara på och nyttja sin befintliga kompetens. Man har dessutom fått ovärderliga kunskaper om hur systemet bör testas ur ett verksamhetsperspektiv, vilket öppnar för framtida vidareutveckling och förvaltning.

Uppdraget påbörjades som en förstudie där B3 Connexions gjorde en grundlig undersökning för att utröna förutsättningarna för en flytt från Oracle till Microsoft SQL Server. Under förstudien genomfördes bl.a. en Proof of Concept som i sin tur ledde till en rekommendation, med förslag på resurser och tillvägagångssätt.

Rätt kompetens avgörande

Då systemet måste anses som komplext, med mycket affärslogik skrivet i databasen, lades stor vikt vid att bemanna projektet med rätt kompetens samt ett tätt samarbete med If’s interna resurser. Migreringen genomfördes dessutom parallellt med If’s löpande förvaltning varför gemensam planering tillsammans med If och den dagliga verksamheten var en framgångsfaktor. B3IT formade därför ett projekt-team bemannat med både egna resurser samt resurser från If’s reguljära förvaltningsorganisation.

B3s ansvarige konsult gjorde ett extremt seriöst intryck och visade prov på otrolig kompetens inom både ORACLE och SQL.

Vi tyckte även att B3 hade referenser som motsvarade det vi sökte samt presenterade ett bra upplägg som låg i paritet med interna estimat.

B3 kunde även presentera ett helt team med kompetenta konsulter som var beredda att sitta ute hos oss i Bergshamra, vilket konkurrenterna inte kunde.

Fredrik Cederberg

If försäkringar, Head of IT Industrial Scandinavia

200 000 rader kod migrerades

Uppdraget omfattade en 1:1 migrering av databasen och dess omfattande affärslogik, anpassning av dataaccess-lagret för att skapa kompatibilitet med tillhörande klient, samt anpassningar av integrationer mot kringliggande system.

Totalt migrerades enbart i databasen ca 2000 Stored Procedures och 200 000 rader kod. Ett utmanande och spännande projekt som ställde höga krav på kunskap om både Oracle och MS SQL, och där vår starka kompetens och erfarenhet som leverantör kom till stor användning i planeringen av arbetet men också när det gällde att hitta lösningar för skillnader mellan plattformarna.