LANTMÄTERIET

Lyckad Oracle-migrering hos Lantmäteriet

B3 har genomfört ett helhetsuppdrag hos Lantmäteriet i Gävle för att migrera cirka 300 formulär och 300 rapporter från den gamla Unix-miljön till nya Oracle Forms 11g som körs på en applikationsserver med Linux som operativsystem.

För en statlig myndighet med ett stort antal lokalkontor runt om i landet är det givetvis viktigt att IT-miljön fungerar optimalt. När supporten för den gamla IT-plattformen med Oracle Forms 10G med applikationservern iAS skulle löpa ut bestämde man sig för att genomföra ett migreringsprojekt till en modernare miljö.

Viktiga faktorer för att lyfta miljön var att uppgradera en föråldrad maskinpark och ligga i fas med gällande programversioner.

Helhetsuppdrag för B3IT

B3 fick ett helhetsåtagande att hjälpa Lantmäteriet med denna migrering - från den gamla Oracle Forms 10g på iAS i UNIX-miljö till Oracle Forms 11g på Oracle WebLogic Server 11g och Linux som operativsystem.

B3 fick först uppdraget att genomföra en förstudie vars mål var att utreda förutsättningarna för att lyfta miljön samt föreslå tillvägagångssätt och en tidsuppskattning. Därefter fick B3IT förtroendet att genomföra hela migrationsprojektet.

Projektet genomfördes från november 2011 till juni 2012 med målet att snabbt migrera och leverera cirka 300 formulär och 300 rapporter för två större och ett antal mindre applikationer samt att matcha förvaltningens produktionssättningscykler.

Projektet blev mycket lyckat då B3IT levererade samtliga moment enligt plan och leveransen var till största delen klar redan under februari/mars 2012.

Samarbetet med B3 har fungerat mycket bra och vi är mycket nöjda med resultatet av migreringen. B3IT var snabba och följde tidplanen och tillsammans har vi löst de problem som uppstått under projektets gång på ett snabbt och effektivt sätt

Håkan Öberg

Projektledare för migreringsarbetet på Lantmäteriet

Jag är stolt över att vi tillsammans med Lantmäteriet kunde genomföra projektet så snabbt och smidigt. Tack vare ett bra arbetsklimat, och mycket bra samarbete mellan teknikerna kunde vi hålla uppsatta tidplaner

Helena Lagman

Affärsområdesansvarig för Oracle på B3