POLISMYNDIGHETEN

Konsolidering hos Rikspolisstyrelsen ledde till CIO-awards-final

B3 har gjort förstudier och projektlett införandet av ett nytt gemensamt dokument- och ärendehanteringsssystem för den nya svenska Polismyndigheten.

Från 2015 har Sverige en enda Polismyndighet till skillnad från den tidigare uppdelningen i Rikspolisstyrelsen och 21 polismyndigheter. Som ett led i förberedelserna har delar av IT-stödet för dokument- och ärendehanteringssystem för allmänna ärenden, PÄR1, samlats på en gemensam plattform. De tidigare 65 instanserna av tre olika system har slagits ihop till ett. 

Rikspolisstyrelsen valde i samband med denna IT-effektivisering att ta hjälp av B3IT som genomförde förstudier av det valda standardsystemet och var projektledare för införandet hos Polisens samtliga nuvarande 21 polismyndigheter och RPS.

Enhetliga rutiner

Utmaningen har varit att skapa enhetliga rutiner hos samtliga 2 500 användare hos de olika myndigheterna och att migrera 4,7 miljoner stängda och pågående ärenden. Det har inneburit en tät dialog och samverkan med beställaren, de lokalt ansvariga projektledarna på samtliga 21 myndigheter och utvecklingsprojektet inom Polisen.

Årets projekt

Ett kvitto på projektets lyckade genomförande är att det gick till final i kategorin ”Årets projekt” i CIO Awards 2013. I en intervju med enhetschefen Liselott Ringborg hos Rikspolisstyrelsen med CIO Sweden bekräftade Liselott att mål och budget hölls och att ett oväntat resultat av projektet var de spontana diskussionerna om enhetlighet och gemensamma rutiner.