TORNBERGET

IoT på riktigt - Sensorer varnar för snödjup på taket

Det är vinter och snön faller vit på taken och då blir det fullt upp för fastighetsägarna. TORNBERGET Fastighetsförvaltnings AB i Haninge kommun har flera byggnader och tillsammans med konstruktions- och analyskonsulten Tyréns och B3 har de tagit fram en lösning som gör att de kan hålla koll på temperatur, luftfuktighet och snödjup på hustaken i realtid.

När snön börjar falla är det inte alltid helt lätt att ha koll på hur mycket snö det finns på hustaken. Tornberget som är ett av Haninge kommuns helägda fastighetsförvaltningsbolag har uppdraget att äga och förvalta kommunala verksamhetsfastigheter. Totalt har Tornberget ansvaret för runt 125 fastigheter.

Sensorer på taket

Att kontrollera mängden snö på alla fastigheter är både tidskrävande och dyrt. Istället för att skicka personal upp på taken föreslog Tyréns att de skulle sätta upp snösensorer på taken på fastigheterna som Tornberget ansvarar för. Tyréns hade sedan tidigare ett bra samarbete med B3IT kring ”Internet of Things”-lösningar och tillsammans togs en lösning fram där man använder sensorer som sattes på taket på två byggnader.

Pilotprojektet, som sattes igång hösten 2015, innebar att en stor gymnasieskola och ett äldreboende kopplades upp via en molntjänst till plattformen Microsoft Azure där data från sensorerna ska kunna analyseras, för att sedan visualiseras i en dashboard med hjälp av Microsoft Power BI.

Hårdvaran konfigurerades i mesh-nätverk för att säkerställa tillgängligheten. All trafik mellan hårdvara och server krypterades med ECC (Elliptic Curve Cryptography) och AES-128 via Zero-Touch-konfiguration. Data presenterades i rapporter via Azure tjänsten PowerBi, där användaren identifierar sig via Microsoft B2C ActiveDirectory.

- Sensorerna mäter höjden på snödjupet och ska kunna skicka information om snödjupet var 30:e sekund. Om något ligger på taket så kan man även koppla upp en webbkamera som ser exakt vad som hamnat på taket. All information presenteras i en dashboard som tagits fram av B3IT, säger Anders Dudley, säljchef på B3IT Örebro.

Dashboard i realtid

I dashboarden ska man i realtid kunna se om man behöver skicka ut någon att skotta. Förhoppningen är att vi ska kunna använda den här tekniken även på andra platser framöver, säger Per Bjälnes BIM (Building Information Model) & IoT (Internet of Things) strateg på Tyréns.

Förutom att mäta snödjup så ska de även kunna göra andra typer av analyser som till exempel om snömängden minskar fast det är minusgrader. Då finns det risk att det läcker värme från taket.

- Det i sin tur ökar risken för att istappar skapas vilket också måste åtgärdas. Än så länge är det här bara ett pilotprojekt men det visar på ett intressant exempel på vad man kan göra med sensorer och internet. Det finns många olika saker som man kan koppla upp, säger Per Bjälnes.