JULA

B3:s testteam mäter kvaliteten i Julas e-handelsprojekt

Familjeföretaget Jula genomgår en digital transformation. Från starten med försäljning av vedkapar på gården Jultorp, har verksamheten vuxit snabbt via postorder och varuhus med ett utökat sortiment för både hemmafixare och proffs, till expansion i flera länder. Och nu senast har man gjort en tydlig satsning på e-handel.

När Jula behövde en objektiv partner för att etablera ett arbetssätt kring test, samt för att genomföra system- och prestandatester i e-handelsprojektet, vände de sig till B3 Consulting Örebro.

- Julas e-handelsprojekt startade med en förstudie under våren 2016, följt av en planeringsfas. Själva genomförandet påbörjades hösten 2016, där samarbetet med B3IT intensifierades. Jula ville åter starta upp distanshandel, men nu med en helt förändrad systemmiljö jämfört med när Jula tidigare hade postorder. Kraven på Julas e-handel var inledningsvis att den skulle följa marknadens kravbild på en modern e-handel, med en enkel köpprocess och flexibla betal- och leveranssätt, berättar Henric Trolme på Jula.

 

Jag rekommenderar gärna B3 och det team vi har haft nöjet att arbeta med.

Henric Trolme

Projektchef på Jula

I ett projekt uppstår ofta en hel del frågeställningar. Hur går det egentligen för projektgruppen och kan vi ta nästa steg? Hur många användare klarar systemet av att hantera samtidigt? Är det nya användargränssnittet användbart och lätt att förstå? Möter systemet produktägaren och marknadens krav?

Svaren på dessa och många andra frågor får man med hjälp av test, och förtroendet att driva testarbetet fick B3IT.

- Det är viktigt att testa i alla projekt. Någon sa att ”det som inte är testat fungerar inte”. När ett nytt användargränssnitt lanseras finns en mängd saker att tänka på. Inte minst effekten på varumärket om projektet inte levererar rätt kvalitet, säger Olov Leijonborg, kontorschef på B3 Consulting Örebro.

Ett projektanpassat tillvägagångssätt ger hög kvalitet

Ett testteam från B3 består av erfaren testledning och professionella testare som ansvarar för att mäta och kommunicera den levererade kvaliteten. Alla testuppdrag utförs utifrån ett kontextdrivet angreppssätt, med tillämpning av den metodik och de verktyg som passar projektet bäst, och inleds alltid med en förstudie. Där tar testledaren tillsammans med kunden fram en strategi som testteamet sedan kan exekvera.

Att B3 lyckas väl med teståtaganden bygger på vår omfattande erfarenhet och flexibiliteten i vårt erbjudande. Vi har möjlighet att erbjuda ett professionellt testteam med både kontinuitet och flexibel storlek. Vi kan även ta in testexperter för punktinsatser med rätt timing, till exempel för att testa användbarhet eller prestanda. Ytterligare en framgångsfaktor är transparent och tät kommunikation med verksamheten och projektets olika nyckelpersoner.

En teststrategi talar om vilka testaktiviteter projektet behöver och testplanen visar när i projektet man utför dessa aktiviteter.

-Det är aldrig för sent att börja testa, men ju tidigare man kommer igång desto bättre förutsättningar finns för att träffa rätt i kvaliteten. Vi tycker att testarbetet går hand i hand med både inledande förstudie och kravprocess, säger Olov.

Både direkta resultat och långsiktiga värden

En oberoende part är ett kraftfullt instrument för att mäta den kvalitet som levereras i ett projekt. Det man utan eller med undermålig testning tror om status kan vi istället mäta, och värdet kan ofta visa sig direkt. Testteamets insikter och löpande rapportering ger projektgruppen ett viktigt beslutsunderlag, exempelvis för beslut om lansering eller behov av vidareutveckling.

Även på längre sikt finns det tydliga fördelar. Erfarna testledare kan påvisa det konkreta värdet av test i ett projekt, för att sedan hjälpa verksamheten att sätta upp strategier och processer för kvalitetssäkring. Vi kan också agera mentor åt den verksamhet som vill bygga upp eller stärka sin egen testorganisation.

Testteamets kunskap från tidigare uppdrag ger värdefulla insikter om vilka metoder som har fungerat i olika kontexter. Den kan nyttjas för en vidareutveckling av kundens processer.


Julas projektchef Henric Trolme är mycket positiv till både utfallet och samarbetet med B3IT:

– B3IT visade redan i inledande möten att man har den kompetens vi efterfrågade, och också viljan att ”kliva över staketet” och agera som vår egen anställda personal snarare än externt kontrakterade konsulter. Det ger en vi-känsla som är ovärderlig. Vi har också fått tillgång till erfarenhet och sakkunskap vi annars inte haft, men under den tidsperiod och i den omfattning vi behöver, säger Henric Trolme.