STIM

B3 hjälper STIM in i det moderna arbetssättet

Förändringar i det digitala landskapet har medfört stora förändringar för musikbranschen. Mycket information skapas, listor är idag digitala och stora mängder data ska hanteras. Det kräver modernisering och digitalisering av arbetssätt för de företag och organisationer som verkar inom området. En av organisationerna som påverkas av detta är STIM, en icke-vinstdrivande förening som verkar för låtskrivarnas rättigheter med 160 anställda på Södermalm i Stockholm. Eftersom STIM bedriver verksamhet som hanterar människors pengar och inkomster, samt fungerar som juridisk part och rådgivare, är kraven på säkerhet och informationssäkerhet extremt höga. 

STIMs väg mot en trygg, stabil och effektiv IT-infrastruktur

För några år sedan började STIMs resa mot en modernare IT-verksamhet. Stabil drift och en framtidssäker plattform prioriterades i arbetet framåt. För att nå dit, krävs total kontroll över kostnader, leverantörer och teknik. Utifrån målbild, krav och behov, inventerades den interna kompetensen och befintlig teknik utvärderades. STIM har valt att både utveckla och förvalta det mesta inhouse och idag sitter mer än 20 anställda utvecklare i verksamheten.

Genom införande av en IT-policy och en IT-strategi samt standardisering av teknik som serverplattform, klientplattform, nätverk och VPN minskar behovet av konsulter vilket medför kostnadsbesparingar och ökad kontroll över verksamheten.

Vi sitter hela tiden i förarsätet, även de gånger vi anlitar externa leverantörer!

Aram Galestian

Ansvarig för IT-infrastruktur, STIM

Mot en modern arbetsplats

Tack vare en stabil infrastruktur och säker drift blev STIM redo för nästa steg mot en modern arbetsplats. Hittills har tidigare internkommunikationsverktyget Sametime bytts ut mot Skype och Lotus Notes håller på att bytaut mot Exchange. Samtliga användare har uppgraderats till Windows 10, hårdvaran har standardiserats och konferensrummens utrustning samt bokningsmöjligheter har börjat moderniseras. Det viktigaste är ett klient- och användarnära fokus i förändringen.

B3 levererar

B3 hjälper STIM med flytten mot det moderna arbetssättet, först ut är Skypeintegrationen och telefonin. Man utgår helt från verksamhetens behov i arbetet att hitta lösningar, både tekniska och verksamhetsmässiga. För att kunna genomföra denna förändring och modernisering av verksamhetsprocesser och arbetssätt, krävs såväl utbildning som flexibilitet. ”Risken i att införa enormt komplexa lösningar är att det kan leda till att det inte används” påpekar Galestian, och fortsätter: ”Dessa förändringar har en stor användarnära påverkan och människor tänker olika, är på olika nivåer och fungerar på olika sätt”.

Aram Galestian är ansvarig över IT-infrastrukturen på STIM

Därför har integrationen tagits stegvis och första delen av Skypeintegrationen är att införa möjlighet till dial-in conferencing. Därefter följer helhetsgrepp kring Skypeanvändning och telefoni, där frågor som hur man är online på ett nytt sätt, interaktivitet och kommunikation med omvärlden dyker upp. Även utrustning i konferensrum och bokning av rummen kommer att uppgraderas för att passa verksamheten. 

För Galestian är det viktigt att leverantören är lyhörd och kunnig men också kreativ: ”B3IT är en oberoende leverantör som tar fram rekommendationer baserat på verksamhets behov.” B3IT har bidragit med att se förbi ”en person, en teknik, en funktion”-tänket och fokusera på att allting ska vara så sömlöst som möjligt.

Att röra sig mot en modern arbetsplats är för STIM en självklarhet för att kunna framtidssäkra applikationer, modernisera plattformar och skapa en bättre användarupplevelse. Det ska vara enkelt och säkert att använda. Det är även viktigt att vara en attraktiv och modern arbetsgivare där flexibilitet, mobilitet och säkerhet är ledord. 

Framtidens möjligheter

Framtidens utmaningar och möjligheter ser Galestian som mycket spännande. Digitalisering och tjänstefiering av data genom BI-teknik är nästa stora steg. I organisationer som hanterar mycket information, vilket STIM i allra högsta grad är, är BIG Data ett fokusområde framåt: ”Det går att ta fram och presentera mycket data och våra medlemmar vill veta mer!” säger Galestian som påpekar att det är en utveckling som kräver en stabil plattform i grunden. Att stabil drift och en framtidssäker plattform prioriterades när STIM utvecklade sin IT, har hjälpt verksamheten att sätta en god grund för vidare utveckling.

Vi vill bygga ett ekosystem mellan produkterna där systemen pratar med varandra, där det är enkelt att använda. Nu tänker vi ett steg längre; hur kan vi göra saker lättare, oavsett person och lösning.

Aram Galestian

Ansvarig IT-infrastruktur, STIM

B3 kan hjälpa dig också

Är du också nyfiken på hur din organisation kan ta steget mot en modernare arbetsplats? Vi hjälper dig att hantera tekniken i den moderna arbetsplatsen, men även människor och förväntningar. Vi hjälper din organisation att utvecklas mot en modern. Våra konsulter har lång erfarenhet och leder/implementerar denna kritiska förändring tillsammans med dig och dina medarbetare.

Vi levererar rådgivare, inspiratörer och projektledare i ett första steg, för att senare fylla på med arkitekter och implementationstekniker. Våra konsulter åtar sig komplexa projekt eller implementationer och jobbar gärna sida vid sida med intern IT-personal.