POLFÄRSKT

270 förare fick ny säljapp för effektivare butiksleveranser

Polfärskt är en av Sveriges största bröddistributörer. Varje dag levereras över 300 000 brödförpackningar till flera tusen livsmedelsbutiker runtom i Sverige. Leveranserna utförs av 270 säljande förare, som nu är utrustade med en skräddarsydd mobilapp framtagen av B3. 

Appen ger bra stöd för att utföra en rad olika arbetsuppgifter. Allt från påfyllning av bröd i hyllorna till returer och plocklistor. På sikt ska den mobila plattformen kunna bidra till nya arbetssätt hos förarna, med större fokus på att sälja in nya produkter till butikerna, följa upp kampanjer samt prognostisera rätt volymer.

Den mobila plattformen är också väl integrerad med företagets ekonomisystem Microsoft Dynamics NAV för att underlätta uppföljning och fakturering.

För att skapa en optimalt användbar app involverades användarna tidigt i workshops under utvecklingsarbetet. Kraven var att den skulle vara snabb, intuitiv och kunna används med arbetshandskar. Tack vare effektiva testrutiner och tydlig kravställning kunde appen färdigställas på sex månader. Mottagandet har varit mycket positivt och den har bidragit till en ökad servicenivå mot kunderna och därmed förutsättningar för bättre lönsamhet för Polfärskt.