Sidhuvud b3 ikon
Sv / En/Pl

Intervju

Nu ska AI lära sig tala ren vårddata

Extrainnehåll

Mycket har hänt sedan vi intervjuade AI-doktorn Markus Lingman – för bara ett och ett halvt år sedan. Det som inte fanns då, förefaller redan möjligt. Nu vill han se AI-språkmodellerna lära sig tala vårddata på allvar.

– Sen ska vi se om de kan förutspå sjukdomar.

När Markus för fyra år sedan utsågs till Årets AI-svensk av branschorganisationen TechSverige var det förknippat med förundran över vad AI skulle kunna tänkas göra med patientjournaler. Sedan dess har det närmast skett en livstids utveckling av den artificiella intelligensens potential för vård och samhälle.

– Den stora skillnaden är människors medvetenhet om AI och dess möjligheter. Och nu finns både förutsättningar och kompetens på plats, fastslår Markus som arbetar både i vårdverksamhet, strategiskt och med forskning.

Svenskt AI-arbete har fokuserat på datalagring och beräkningskapacitet, juridik och kunskap; från forskare hela vägen upp i regeringen, konstaterar Markus. Ett flertal offentliga utredningar, SOU:er, har gett struktur, liksom regleringsbrev för berörda myndigheter och ”två maffiga EU-lagstiftningar” som Markus kallar EHDS, European Health Data Space, och AI Act, som är världens första och mest omfattande AI-lag.

– Med detta på plats, har hela landskapet förutsättningar att verka med AI i fokus.
Själva språkmodellerna har samtidigt på kort tid tagit ett rejält kliv framåt. På marknaden tävlar nu en hel rad techbolag om att utveckla just de språkmodeller som väntas få enormt inflytande på vårt samhälle i framtiden.

– Språkmodellerna gör att AI kan arbeta med ostrukturerade data. Men datan blir som den data den tränas i och därför är språkmodellerna än så länge inte så bra på att tala vård, eftersom techföretagen inte får lov att träna sina system på skarpa vårddata.

Markus, som är överläkare i kardiologi men också professor vid Högskolan i Halmstad och forskare vid Sahlgrenska akademien i Göteborg, har just fått etikgodkännande för att använda verkliga patientdata i en forskningsstudie.

– Vi får möjligheten att bidra till den här forskningen!

I projektet ska språkmodeller tränas i svenska vårddata och jämföras sinsemellan.

– Nu ska vi se om vi kan använda dem för att förutspå sjukdomar. Det verkar finnas möjligheter och kunna fungera genom språkmodellerna.

Den sista pusselbiten till framgång är att integrera patienten själv i det digitala ekosystemet, konstaterar Markus: En obruten kedja av datanyttjande från patientens egna mätningar, till vården, in i den artificiella intelligensens analyser – som på så sätt ger en mer komplett bild av en patients hälsoläge. Och som på så vis skulle kunna stoppa en hjärtinfarkt innan den hinner inträffa.

Men innan dess ska mycket ske. Allt från de stora systemskiftena i vården till hur man löser hanteringen av all denna data återstår att lösa. Det ligger i framtiden. Men också framtiden förefaller liggare närmare med AI…

– Jag tror att det blir verklighet inom tre, fyra år, säger AI-doktor Lingman.

Text

Dela intervjun

Twitter icon Facebook icon Linkedin icon

Kontakta oss