Sidhuvud b3 ikon
Sv / En/Pl

Intervju

Evamaria sätter FaRt på FaR

I maj presenteras E-hälsomyndighetens förslag på regeringsuppdraget för ett statligt digitalt stöd för av FaR, Fysisk aktivitet på recept.

– Vi behöver alla röra oss mer för hälsan. Nu vill vi skapa motivation med hjälp av digitalt stöd, säger uppdragsledaren Evamaria Nerell.

Som beteendevetare inriktad mot it, är Evamaria Nerell expert på vad som händer mellan människa och digitalt gränssnitt. Hennes entusiasm är inte att ta miste på när hon berättar om fördelarna med att ha en nationellt sammanhållen bas – både för patienter, förskrivare och arrangörer av fysisk aktivitet.

– Vi arbetar hand i hand med Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen och deras uppdrag, eftersom de förslag vi ska lägga är så beroende av varandra. Vi har jobbat snabbt sen vi fick uppdraget men vi har också hunnit mycket, konstaterar Evamaria.

E-hälsomyndighetens del av uppdraget fokuserar på de mer tekniska lösningarna och förarbetet har inneburit en kartläggning över vad som finns, saknas och fungerar runt om i landet. En sak är säker: Variationerna mellan regioner och kommuner är än så länge väldigt stora. Eller som socialminister Jakob Forssmed sa i samband med regeringsuppdraget till myndigheterna: ”Postnumret ska inte avgöra människors tillgång till FaR.”

Redan under förra året utgick delar av regeringens 100-miljonersstöd till regionerna för att stötta, pröva och följa upp arbetet med FaR.

– Vi kommer att föreslå olika åtgärder för hur man kan stödja arbetet med FaR digitalt. Idag finns det i informationssystemen och koderna. Men förskrivningen varierar väldigt, koderna används inte så ofta och det gör uppföljningen svår. Nu arbetar vi för att FaR ska användas jämlikt över hela landet. Och för det behövs infrastruktur!

Goda exempel som kan tillämpas nationellt är också aktörskataloger som redan på flera ställen.

– De fungerar bra men skulle gärna kunna samlas nationellt, särskilt som det kan vara svårt för enstaka regioner att uppdatera en sådan katalog. När en patient vill hitta en aktivitetsarrangör som är bra på just den typ av aktivitet som ordinerats så kan den söka där. Vissa gym och simhallar erbjuder rabatter med FaR.

Ytterst är målet att hjälpa patienter att komma igång med fysisk aktivitet och vidmakthålla den. Att den gamla folkhälsodevisen varje steg räknas, är en sanning att räkna med, är alla överens om i arbetet med ett centraliserat arbete med FaR, menar Evamaria.

– Det är ett jätteroligt projekt! Alla är positiva. Ytterst handlar det om egenvård, att avlasta vården och ge vården en hävstångseffekt för att öka folkhälsan. Här skapas individuell anpassning av behandlingen där patienten blir sedd av vårdgivaren och alla parter kan få ett digitalt stöd. Det gör skillnad i människors liv.

 

Dela intervjun

Twitter icon Facebook icon Linkedin icon

Kontakta oss