Sidhuvud b3 ikon
Sv / En/Pl

Intervju

B3 Include inspirerar till samtal om jämställdhet, mångfald och olikheter.

Olikheter skapar bättre kreativitet, innovation, engagemang, trivsel, välmående, prestation och resultat. På B3 vill vi att alla medarbetare ska få verka på lika premisser. Därför strävar vi som arbetsgivare efter att skapa jämlika förutsättningar för alla, oavsett bakgrund. Som del av detta har vi ett eget inkluderingsnätverk, B3 Include. Möt Sofia Dahlström, HR och rekrytering på B3, som är med och driver arbetet med nätverket.

Vad är B3 Include?

— B3 Include är B3s inkluderingsnätverk som skapades 2019 med ambitionen att bidra till att B3 ska bli en än mer inkluderande arbetsplats. Nätverket bjuder in B3-anställda och ibland även externa gäster till kunskapsspridning och inspiration som efterföljs av diskussion och erfarenhetsutbyte.

Bakom nätverket finns ett inkluderingsråd bestående av personer från flera av våra specialistbolag. Rådet arbetar med B3s olika processer utifrån ett inkluderingsperspektiv och med frågeställningar kring vad vi kan göra annorlunda och bättre för att bli en så medveten arbetsgivare och arbetsplats som möjligt.


”B3 Include är inte bara ett strategiskt initiativ utan det handlar också om rättvisa. Vi vill visa våra medarbetare att frågorna är viktiga för oss på riktigt. Vi vill bidra till en mer jämställd och inkluderande bransch och i längden ett bättre samhälle.”

Sofia Dahlström, HR och rekrytering på B3.

 

Vilka frågor finns på agendan?

— Initialt har vi valt att fokusera på jämställdhetsbegreppet, det vill säga jämställdhet mellan könen. Detta gjorde vi baserat på B3s mål att vara 30% kvinnor år 2023. Hur kan vi stärka våra kvinnliga medarbetare, hur kan vi rekrytera nya kvinnliga medarbetare och engagera och motivera våra kvinnliga medarbetare att stanna på B3? Detta är viktiga frågor på agendan. Vi har haft träffar på temat mansrollen, kvinnor och glastaket, Growth Mindset och bias, kvinnliga förebilder inom IT, initiativet Womentor, etnisk mångfald med mera.

Hur har B3 Include mottagits internt?

— Det har mottagits bra och engagemanget växer. Såväl hos chefer och VD:ar som hos medarbetarna. Vi strävar efter att lyfta dessa frågor högt upp på B3s agenda.

Att engagemanget växer beror troligtvis på att vi pratar om inkludering så mycket inom B3. Vi vågar lyfta ämnen som kan kännas obekväma att prata om. Vi är glada över att det har blivit norm att lyssna på nya perspektiv och erfarenheter kopplat till dessa frågor hos oss.

Varför ska bolag arbeta med och för jämställdhet och inkludering?

— För att det är affärskritiskt och en konkurrensfördel. Men i grund och botten är det viktigt för att alla ska kännas sig trygga och sedda. För oss handlar det inte bara om att B3 ska vara bäst i klassen på inkludering, det är större än så. B3 Include är inte bara ett strategiskt initiativ utan det handlar också om rättvisa. Vi vill visa våra medarbetare att frågorna är viktiga för oss på riktigt. Vi vill med detta arbete bidra till en mer jämställd och inkluderande bransch och i längden ett bättre samhälle.

 

Dela intervjun

Twitter icon Facebook icon Linkedin icon

Kontakta oss