Sidhuvud b3 ikon
Sv / En/Pl

Intervju

Teamet som skapar möjligheter med Almi

Lyhördhet och agilt arbetssätt är några av framgångsfaktorerna bakom teamet
som sedan mars 2020 arbetar med Almi, efter att B3 fått förtroendet att ansvara för deras fullständiga IT-miljö. Men kanske än viktigare är den entreprenörsanda som råder i alla de små bolag som tillsammans utgör B3, av vilka flera möts i gränsöverskridande projekt där det aldrig är långt till besluten.

Möt tre av deltagarna i teamet bakom Almi,

Ronnie Eliasson, Microsoftansvarig på B3 Consulting Group, affärsansvarig och Enterprise Arkitekt för Almileveransen,

Zohe Johansson, B3 Automate och projektledare för automatiseringslösningarna,

Patrik Alvåg, B3 Cloud och jobbar med klienthantering och säkerhetsfrågor i cloudprojektet.

Berätta om bakgrunden och framgångsfaktorerna bakom samarbetet med Almi?

Ronnie: Almi sökte en partner som skulle flytta deras driftmiljö med Microsoft Azure, och vi kom med ett förslag byggt på moderna verktyg med en hög grad av både säkerhet och automatisering. Det speciella var att vi började i mars 2020, mitt under pandemin. Vi blev väldigt digitala redan från start och träffade nästan aldrig kunden. Men att B3 är så långt framme när det gäller moderna verktyg möjliggjorde en lyckad leverans. Vår bredd är förstås en styrka men att samarbetet utvecklats så bra tror jag också beror på lyhördhet; att vi hela tiden lyssnar in vad kunden behöver men också utmanar, inte bara levererar på beställning.

Zohe: Vårt agila arbetssätt har också varit viktigt. När corona slog till med full kraft fick Almi ansvar för en kraftigt utbyggd låneadministration. De behövde snabbt automatisera några processer och Brygglånet blev den första. Att vi arbetade agilt från dag ett gjorde det möjligt att leverera lösningen även under ett pressat tidsfönster. Med täta avstämningar och en kompakt styrgrupp som inkluderade kunden kunde vi jobba effektivt utifrån en samlad bild, ta upp eventuella hinder och lösa problem direkt.

Hur är arbetet organiserat mellan olika B3-bolag?

Ronnie: När det gäller arbetsplatsleveransen har B3 Cloud haft en viktig del. B3 Automate var också med i princip från starten. Sedan har flera bolag kompletterat med tjänster, till exempel B3 Effekt när det gäller informationssäkerhet, B3 DBAce som har flyttat databaserna och B3 Network som skapat ett helt nytt nätverk. Nu efter första leveransen kommer vi att ta in specialister från olika områden, till exempel från B3 Financial Consulting.

Hur fungerar samarbetet mellan er i teamet – och med kunden?

Zohe: Det löpande informationsutbytet mellan B3-bolagen har varit väldigt okomplicerat. Vi har berättat för varandra vad vi behövt hjälp med för att leverera vår del. Där har vi också sett till att hålla samma höga kvalitet i alla leveranser och att kommunikationen med Almi blivit tydlig och enhetlig. Med kunden hade vi veckovisa styrmöten så att inget skulle falla mellan stolarna. Några från Almi var lika drivande för automatisering som vi. De öppnade dörrar och gav oss information som gjorde att vi kunde förstå deras behov ännu bättre. Flera har varit otroligt intresserade och delaktiga.

Patrik: Almi var mitt första uppdrag som ny på B3 och jag tycker samarbetet i teamet har varit över förväntan. Alla har ställt upp för varandra – som om vi alla tillhörde ett litet bolag, men att vi ändå haft hela B3 bakom oss. Under projektet hade vi nästan daglig kontakt med Almi. Alla jobbade tillsammans för att hitta den bästa lösningen. Det kändes som att den jag hade dialog med var en kollega, inte en kund.

Ronnie: Jag som haft ett övergripande ansvar tycker vi haft ett fantastiskt bra samarbete. Vi var tydliga med våra roller från början och Almi visade att de litar på att B3 ger dem det bästa förslaget. Sedan tror jag att entreprenörstänket hos våra konsulter gjort att allt gått så smidigt framåt. Alla har känt att de haft en viktig roll och tagit ansvar för sin del.

Hur har vi kunnat stötta Almi – vilket resultat har man kommit fram till?

Ronnie: Vi har hjälpt dem igång på sin digitaliseringsresa och nu har de en rad moderna verktyg, de har effektiviserat och ökat säkerheten. De har också fått möjlighet att snabbt hantera ett stort inflöde av låneansökningar och samtidigt förbättra upplevelsen för kunden. Automatiseringen har frigjort tid som medarbetarna kan lägga på mer stimulerande arbetsuppgifter som analyser. Men digitalisering är en förändringsresa som inte tar slut. Saker behöver ständigt förbättras och det kommer nya krav och direktiv att anpassa sig till. Och där stöttar vi dem att välja den bästa tjänsten.

Vad är roligast i det ni gör?

Patrik: Det har varit otroligt kul med en kund som verkligen vill jobba med modern teknik och cloud, inte minst att få till en bra användarupplevelse och samtidigt säkra upp informationen. Jag har lärt mig nya saker varje dag.

Zohe: Att jobba tillsammans med olika kompetenser i ett team. Det leder till att man lär sig väldigt mycket. Det känns bra att företräda ett företag som har en sådan otrolig bredd. Kombinationen av människor är fantastisk. Vi tänker olika, vi är olika, men alla har en hög arbetsmoral och ett gemensamt mål – att göra kunden nöjd.

 

Kontakta oss