Sidhuvud b3 ikon
Sv / En/Pl

Intervju

”Nya digitala banktjänster växer fram i spåren av pandemin”

Bank, finans och försäkring är ett av B3s specialistområden. Genom vårt breda nätverk har vi också förmånen att få träffa spännande personer inom branschen och få en inblick i spännande nyheter och trender som råder. Nu kan vi presentera en intervju med Anders Runesson, ekonomi och finanschef på Sörmlands Sparbank som berättar om hur banken ställt om till ett digitalt arbetssätt under rådande pandemi.

Som Sparbank är den lokala närvaron betydande. Hur har detta påverkats under pandemin när det fysiska kundmötet är mer begränsat?

— Sparbankerna är lokala med fysiska kontor över hela Sverige. Samtidigt har vi alla digitala lösningar på plats och precis som i övriga banker gör våra kunder merparten av sina bankärenden digitalt. Däremot har våra rådgivare ofta personliga relationer till ett stort antal kunder. Pandemin har inneburit en stor omställning och jag upplever att vi fortfarande står mitt i den här förändringen. Vi är dock måna om att behålla vår lokala närvaro och ser ett stort värde i det personliga mötet. Däremot kommer vi framöver att se fler personliga möten i digitala kanaler, det är jag övertygad om och det jobbar vi på just nu.

Hur har du jobbat för att hålla teamet motiverat och att fortsatt leverera med mycket distansarbete och få personliga möten?

— Jag jobbar alltid för att alla ska må bra och att det ska vara kul på jobbet. Låter enkelt, men är nog så svårt och det har visat sig inte minst under 2020. Jag tror på att vara fysiskt närvarande så långt det går, men oavsett fysisk närvaro eller inte så är det viktigt med regelbundna avstämningar och feedback. I den situation vi nu lever i gäller det att hitta fungerande sätt att stämma av och få till både samtal i grupp men också bra dialog med enskilda medarbetare utan att träffas. Vi kör mycket över Teams och såklart över telefon.

Den största fördelen med det språng som digitaliseringen nu tar är att det i slutändan kommer att underlätta och förenkla för kunderna. Tiden är dyrbar för alla.

ANDERS RUNESSON, EKONOMI- OCH FINANSCHEF SÖRMLANDS SPARBANK

Vilka fördelar ser du med den nya tekniken?

— Den största fördelen med det språng som digitaliseringen nu tar är att det i slutändan kommer att underlätta och förenkla för kunderna. Tiden är dyrbar för alla. Har man svårt att sätta sig i bilen och åka till ett kontor så ska man kunna få en bra rådgivning ändå. Digitala lösningar för betalningar, lånaprocess och sparaaffären finns redan idag, men det som nu sker är att funktionaliteten utvecklas och att vi kommer att få produkter som är bättre individuellt anpassade. Det kommer att förenkla ytterligare.

För en del av oss som arbetar i bank är det numera naturligt att sitta hemma och delta på möten digitalt, men majoriteten av våra anställda behöver fortfarande vara på kontoret för att ha tillgång till system. Jag tror fler och fler kommer ha möjlighet att vara flexibla när det kommer tillarbetsplats framöver i takt med att utvecklingen fortsätter. Livspusslet är komplicerat och större flexibilitet är något som gagnar både arbetsgivare och arbetstagare.

Vad har du för förhoppningar på 2021?

— Förhoppningsvis får vi ett mindre turbulent år där smittspridningen minskar i takt med att man får igång vaccination i stor skala. En ny president i USA kommer att bidra till ett stabilare utrikes- och säkerhetspolitiskt läge, även om det inte kommer att gå över en natt och så får vi se en målgång för Brexit. Samtidigt tror jag Digitaliseringen kommer fortsätta i allt snabbare takt och jag är övertygad om att vi kommer få se innovationer och nya affärsidéer i spåren av förändrade beteenden 2021.

Hur bidrar Sörmlands sparbank till samhället ur ett CSR perspektiv?

— Som sparbank är detta en del av vårt DNA. Sparbanksidén bygger på att överskottet som inte behövs för att driva och utveckla banken ska gå tillbaka till det lokala samhället där vi verkar. Vi delar in vårt hållbarhetsarbete i fyra områden: Vårt ansvar i lokalsamhället, vårt ansvar i affär med kund, vårt ansvar som arbetsgivare och vår egen miljöpåverkan. Under 2020 har vi satt upp en särskild stödfond för att stötta det lokala näringslivet och initiativ för att mildra pandemins effekter. Lokala föreningar som förlorat intäkter på grund av inställda matcher, läger och så vidare har fått ekonomisk stöttning ur fonden.

 

Dela intervjun

Twitter icon Facebook icon Linkedin icon

ANDERS RUNESSON

Berätta om din bakgrund och ditt uppdrag?
— Jag har jobbat inom bank sedan 2008 och idag arbetar jag som ekonomi och finanschef på Sörmlands Sparbank. Mitt uppdrag är att jag jobba för en hållbar och stabil finansiell utveckling i banken. Inom mitt ansvarsområde ingår också finansiell uppföljning, hantering av finansiella risker, finansiell rapportering och redovisning. Som sparbank har vi en nära relation med Swedbank. Dels är sparbankerna som kollektiv den största ägaren i Swedbank, dels har vi ett samarbetsavtal som bland annat innebär att Swedbank ansvarar för hela IT-utvecklingen och tillhandahåller IT-system för sparbankerna.

Kontakta oss