B3 Visab consulting

Digitalisering i finansbranschen

Tillsammans skapar vi hållbara lösningar för en effektiv informationshantering och digitala affärsprocesser inom finansbranschen.

Vi skapar möjligheter inom:

Program- och projektledning

Konsulter med affärskunskap och ledaregenskaper som krävs för att hjälpa dig att driva förändring från tidiga faser till genomförande.

Enterprisearkitektur och IT-arkitektur

Med helhetssyn på affär och IT assisterar vi med praktisk implementation av ramverk, standards och principer som stödjer din verksamhets effektivitet och förändringsförmåga.

Verksamhets- och processutveckling

Genom gedigen verksamhetskunskap assisterar vi affären att visualisera processer, informationsflöden och systemsamband. Det ger ett dokumenterat nuläge som utgångspunkt för effektiv förändring.

Information Management

Ett angreppssätt för att säkerställa en ingenjörsmässig syn på information, med styrning och ägarskap från verksamheten, som drastiskt underlättar all form av förändring.

Kravanalys

Ofta verkar vi i gränssnittet mellan verksamhet och IT och bidrar som kravanalytiker och utredare med verksamhetskunskap inom finansindustrin.

Agila arbetssätt

Flera av våra kunder är inne i en övergång mot agila arbetssätt. Med erfarenhet som agila coacher eller Scrum Masters bidrar vi aktivt i transformationen.

Stärk din verksamhet för framtiden

Finansbranschen står inför stora utmaningar. Konkurrensen ökar med nya aktörer och nya digitala kundbeteenden driver behov av utveckling. Samtidigt införs lagkrav som ska bemötas och verksamheten måste anpassas. Är din verksamhet rustad för framtiden?

Vi på B3 Visab Consulting har lång branschkunskap inom bank, finans och försäkring och förstår dina utmaningar. Tillsammans med dig utvecklar vi konkurrenskraftiga affärmodeller och en effektiv plattform för framtiden. Vi stöttar dig med stark kompetens och erfarenhet av hur effektiv informationshantering etableras.

Vi förstår dina utmaningar

I över 30 år har vi på B3 Visab Consulting tillhandahållit tjänster som hjälper finansindustrin att få kontroll över och upprätthålla hög kvalitet på sin information. Med detta som grund kan vi tillsammans med våra kunder skapa långsiktigt hållbara lösningar för en bättre informationshantering och utveckla effektiva digitala affärsprocesser.

Genom att kombinera vårt tunga IT-kunnande med verksamhetskompetens från finansbranschen kan vi:

  • Bidra med den struktur som krävs för att du ska kunna utveckla din affär på ett effektivt och hållbart sätt med avseende på affärsprocesser, information och teknologi.
  • Införa ramverk inom området Information Management som ger dig ett samlat grepp på verksamhetens informationstillgång och informationsflöde.
  • Driva och leda förändring och därmed möjliggöra effekthemtagning i affären.

Ett bolag med sunda värderingar

Vi åstadkommer resultat tillsammans med våra kunder genom att med stort engagemang fokusera på utveckling som ger reell kundnytta. Vår affär bygger på goda relationer och en känsla av samhörighet såväl inom B3 Visab och i B3-koncernen som med våra kunder.

För att vi ska klara av våra utmaningar är det nödvändigt med en bra balans mellan arbete och fritid. För oss är hela människan viktig. All utveckling utgår från medarbetarnas kompetens. Därför är det avgörande att vi kan skapa förutsättningar för ständig kompetensutveckling, främst genom samarbete med kvalificerade kollegor och kundens personal på intressanta uppdrag.

Är du nyfiken på att veta mer, eller bli en i vårt team. Hör gärna av dig till oss.

Quotation white(mindre, till Citat infobox)
Bild på Jenny Lindquist

En härlig arbetsplats med professionella och hjälpsamma kollegor.

JENNIE LINDQUIST

HÖR GÄRNA AV DIG FÖR MER INFORMATION

Susanne
Nordvall