Erbjudande: Varor och tjänster

Varor och tjänster

B3 Upphandling har bistått offentlig verksamhet med
upphandlingstöd inom varu- och tjänsteområdet sen år 2000. Hos oss får du tillgång till seniora upphandlingskonsulter med djup kunskap och bred erfarenhet!
Vår mission är att leverera en rättssäker, effektiv och effektfull upphandling. Vi har kompetens att verka i samtliga upphandlingsformer, och är måna om dig som kund och anpassar vårt arbetssätt för att möta upp dina förväntningar och önskemål.


B3 Upphandling har sedan år 2000 stöttat framför allt offentlig verksamhet i offentlig upphandling. Idag har vi genom våra seniora konsulter djup kunskap och bred erfarenhet av upphandlingar inom varu- och tjänsteområdet.

Nedan är ett urval av vilken typ av upphandlingar vi kan stötta våra kunder med inom varor och tjänster:

 • Stora varukorgar
 • Sociala tjänster
 • Enskilda tekniska utrustningar
 • Kommunikationstjänster
 • Konst
 • Konsulttjänster
 • Bemanningstjänster
 • Facility management (fastighetsskötsel, lokalvård, bevakning, restaurang)
 • Livsmedel
 • Fordon och transport
 • Vårdrelaterade varor och tjänster (t.ex. apoteksvaror)
 • Juridiska tjänster
 • Avrop
 • Ramavtal med flera anbudsområden
 • Samordnade upphandlingar

Vill du ha hjälp med specifika upphandlingar, punktinsatser eller bemanna över tid? Vi är här för att hitta både specifika och långsiktiga lösningar.

Kontakta gärna mig för mer information

Katarina Appelqvist

Regionchef

katarina.appelqvist@b3.se
070-595 35 44