Våra konsulter

Gustav Gillberg

Gustav är civilingenjör och senior upphandlare, framför allt av varor och tjänster. Helhetssyn, bred kompetens samt omsorg om den som faktiskt gör investeringen är Gustavs styrkor. Stor erfarenhet av att ur komplexa underlag skapa rättvisa och talande utvärderingsmodeller.

gustav.gillberg@b3.se

Ludvig Prebner

Ludvig är en proaktiv upphandlingsjurist med stor vana att både genomföra förhandlingar och rättsanalyser. Ludvig har lång erfarenhet av att hantera komplexa avtal och samtliga upphandlingsförfaranden. Arbetar främst med IT-upphandlingar, antingen genom att hantera hela anskaffningsprocessen eller stötta med sin expertis.
"Strategi i upphandling är rätt investering för att maximera resultat och minimera risk."

ludvig.prebner@b3.se

Sandra Karlmark

Sandra har arbetat med ett flertal olika kunder både för offentlig och privat verksamhet. Sandras kärnområde är inköp och upphandling inom varor och tjänster.
Sandra har god erfarenhet av att genomföra upphandlingar såväl som avrop från ramavtal via statliga inköpscentraler och uppfattas utan undantag som en positiv, prestigelös och problemlösningsinriktad lagspelare.

sandra.karlmark@b3.se

Emma Laakkonen

Emma är en konsult och jurist med gedigen erfarenhet inom upphandling som under sina mer än tio år i branschen hunnit stöta på det mesta en upphandlare möter i sin vardag. Jobbar gärna med IT-projekt och kombinerar med projekt inom varu- och tjänsteområdet..

emma.laakkonen@b3.se

Anders Högström

Senior upphandlingskonsult inom Entreprenad samt Varor och tjänster.
Mycket god erfarenhet inom ABT06/AB04 och AMA-AF, Fordon och maskiner.
Lång erfarenhet av projekt- och strategiskt inköp samt leverantörsutvärdering inom privat sektor.

anders.hogstrom@b3.se

Jennie Janeröd Nilsson

Erfaren och engagerad upphandlingskonsult som brinner för att förstå och möta beställarens behov. Bred erfarenhet och genomför upphandlingar inom såväl varor och tjänster, IT och sociala tjänster. Även erfarenhet av strategisk inköpsutveckling och genomförande av förstudier.

jennie.nilsson@b3.se

Karoline Holmberg

Erfaren inköpskonsult med stort engagemang i frågor som rör den elektroniska inköpsprocessen. Tidigare systemadministratör och e-handelskoordinator med lång erfarenhet av elektronisk/formulärbaserad upphandling, avtalsförvaltning, spendanalyser och införandeprojekt inom elektronisk handel.

karoline.holmberg@b3.se

Katja Bähr

Senior upphandlings- och managementkonsult med 15 års erfarenhet av offentlig upphandling och kategoristyrning, strategisk upphandling och avtalsförvaltning samt även upphandlingsjuridik och entreprenad. Som inköpschef har Katja har byggt framgångsrika teams och implementerat avtalsförvaltning och kategoristyrning i flera organisationer.

katja.bahr@b3.se

Per Wallenhed

Upphandlingskonsult som värdesätter dialog och kommunikation i upphandlingsprocessen. Över 15 års erfarenhet av att upphandla varor, tjänster och IT. Deltog som referensperson i den regeringsbeställda förenklingsutredning som gav upphov till 2022 års lagförändring i LOU.

per.wallenhed@b3.se

Johan Gustavsson

Senior Upphandlingskonsult som arbetat med att göra bättre affärer för det offentliga Sverige sedan 2010. Johan har en bred erfarenhet av att upphandla främst varor & tjänster men har även utfört upphandlingar inom IT. Noggrann, ödmjuk, lyhörd och en god social förmåga är personlighetsdrag som kännetecknar honom. Hans bakgrund inom restaurang bidrar till hans vilja att göra de offentliga måltiderna ännu bättre.

johan.gustavsson@b3.se

Malin Kulaweera

Malin är en driven upphandlingskonsult med bred erfarenhet inom olika inköpsområden men fokuserar gärna på upphandling inom IT. Bland Malins tidigare meriter finns även rollen som tillförordnad upphandlingschef och arbete med verksamhetsutveckling inom både privat och offentlig sektor.
Malin brinner för optimering av affärsprocesser och drivs av att skapa nytta. Vidare är hon enkel att kommunicera och samarbeta med. Hon ser möjligheter och kan med sin kompetens och fulla förståelse för ramverket leverera resultat.

malin.kulaweera@b3.se

Katarina Appelqvist

Regionchef Västra

Katarina har genom sina tidigare roller som Inköpschef, Upphandlingschef, Ekonomichef och Upphandlare gedigen kunskap kring hur man på bästa sätt kan använda inköp och upphandlingsprocessen som ett strategiskt verktyg för att nå verksamhetsmål. Hon har drivit verksamhetsutvecklingsprojekt med uppdrag att skapa ändamålsenliga inköpsorganisation och har erhållit utmärkelse för sitt arbete av Sveriges Offentliga Inköpare, SOI.

katarina.appelqvist@b3.se

Charlotte Fjellner

Charlotte är en rutinerad upphandlare som under de senaste åren haft uppdrag främst inom tjänsteupphandling och IT-system. Hon har genom åren drivit många olika affärsprocesser samt förhandlingar och även haft rollen som ansvarig för det upphandlingsjuridiska som uppkommit inom verksamheten - med detta kan hon tillföra stort värde i varje organisation!

charlotte.fjellner@b3.se

Sofia Forsman Ekman

Senior upphandlingskonsult med stor vana att genomföra komplexa IT-upphandlingar, ofta i dialog med leverantörer. Över 10 års erfarenhet av upphandling inom LOU med samtliga upphandlingsförfaranden. Sofias färdigheter och sprudlande personlighet gör henne även till en uppskattad och frekvent efterfrågad föreläsare och utbildare inom upphandling.

sofia.ekman@b3.se

Marika Zetterberg

Marika - Erfaren upphandlingskonsult med många års erfarenhet av att hjälpa myndigheter och kommuner runt om i Sverige att genomföra upphandlingar. Lyhörd för beställarens önskemål och har stor erfarenhet av att genomföra upphandlingar inom varor, tjänster och IT, såväl som ramavtalsupphandlingar som avrop från statliga ramavtal. Har även erfarenhet av olika upphandlingsförfaranden som till exempel konkurrenspräglad dialog.

marika.zetterberg@b3.se

Anna Wågberg

Anna har arbetat med offentlig upphandling sedan 2014 och har även några års erfarenhet som inköpsansvarig inom den privata sektorn. Hon har handlat upp entreprenader, varor och tjänster både enligt LUF och LOU. Anna är en erfaren och självständig upphandlare som är van att hantera hela inköpsprocessen från behovsanalys till uppföljning. Hon är strukturerad, duktig på att planera och bygga bra relationer både med kunder och leverantörer samt noggrann och levererar inom givna tidsramar.

anna.wagberg@b3.se

Magnus Cronberg

VD B3 Upphandling, Regionchef Östra Sverige

Magnus leder arbetet på B3 Upphandling men innehar även själv lång erfarenhet av upphandling av tjänster och varor. Magnus har examen i freds- och konfliktsstudier och är en självklar och van ledare med en lugn och harmonisk sätt. Magnus hoppar ofta in och stöttar i B3 Upphandlings olika uppdrag ute hos kunden.

magnus.cronberg@b3.se

Helena-Maria Hedberg

Helena-Maria, vinnare av Handslaget 2022, är en senior upphandlingskonsult med mer än 15 års erfarenhet av upphandling från både beställarsidan och leverantörssidan. Hon har en bred erfarenhet från olika upphandlingsområden men fokuserar gärna på IT samt varor och tjänster. Helena-Maria brinner för att möte verksamhetens behov och kan med sin kompetens och förståelse för lagrummet leverera resultat som verkligen gör skillnad.

helena-maria.hedberg@b3.se

gruppbild kiruna