B3 FINANCIAL CONSULTING

Förändringsledning på hög nivå

Vi tar er igenom allt från tekniskt komplexa utmaningar till affärskritiska förändringar.

Ökad förändringstakt och förändrade kundkrav

De finansiella aktörerna har länge haft nya konkurrenter, automatiseringskrav och ny teknik som har påverkat marknadsförutsättningarna. Det som har förändrats nu är tempot.

I dagens snabbföränderliga klimat är det särskilt viktigt att hantera de operativa utmaningarna snabbt nog. Vi på B3 Financial Consulting har djup kunskap inom dagens utmaningar och lång erfarenhet från bank, finans och försäkring och olika metoder för att driva förändringar.

Allt mellan himmel och jord​

B3 Financial Consulting har lång erfarenhet av att hjälpa företag med allt från enstaka workshops eller gapanalyser till hela förändringsresor.

Vi tar er igenom förstudier, upphandlingar och implementationer vare sig det gäller tekniskt komplexa utmaningar eller affärskritiska förändringar. Som oberoende konsulter bidrar vi också med nya perspektiv i strategiarbeten och kan stödja våra kunder i olika beslutsprocesser. Vi hjälper till med:

  • Förändringsledning
  • Specialistkompetens
  • Interimsroller

tillsammans skapar vi dina möjligheter genom

Den agila resan​

Det är lätt att gå vilse i den agila förändringsresan med nya begrepp, ord och arbetsformer. Vi driver agila utvecklingsinitiativ i team eller i enskilda roller och är ert stöd genom komplexa och utmanande förändringar.

Digital transformation

Behöver ni hjälp med den digitala transformationen? Med vår finanskompetens och förmåga att leda förändringsarbete skapar vi tillsammans en hållbar digitaliseringsresa.

Förändringsledning​

Vi leder eller bistår både större och mindre förändringsresor, såsom regelverksförändringar, digitalisering av ekonomifunktioner eller harmonisering och automatisering av finansiella flöden.

PMO och Governance av projektportfölj​

Vi har lång erfarenhet av aktiv projektstyrning, governance av projektportföljer och av att vara ett stöd både till beställare och projektledning. En agil PMO-styrning säkrar dessutom kontinuitet och effektivitet genom optimering av kompetens och resurser.

Regelefterlevnad vid outsourcing​

Outsourcing har många fördelar, såsom lägre kostnader och ökat fokus på övriga processer och intäktssidan. Många tycker dock att det är svårt både att få insyn i den outsourcade verksamheten och att kontrollera den. Därför kan vi hjälpa till att utforma er outsourcinglösning.

Säkerhet

Är ni på en förändringsresa inom hållbarhet? Vi kan hjälpa er med större eller mindre initiativ, från utformning av ett fokuserat hållbarhetsarbete, integrerat i verksamheten med ett etablerat ramverk och arbetssätt, till utveckling av hållbara finansiella produkter, hållbarhetsrapportering och väsentlighetsanalyser.

Erfarenhet och engagemang​

Våra konsulter har verksamhetserfarenhet från bank, finans och försäkring och förståelse för digital transformation och olika metoder för att driva förändring. Medarbetarna drivs av att tillhöra ett sammanhang och bidra till sin egen och företagets utveckling.

Vi har en snabbväxande och platt organisationskultur med en flexibel och ständigt utvecklande miljö. Vi tror på frihet under ansvar och balans i livet, då vi vet att medarbetare som mår bra också presterar bättre. Vi vet också att utveckling skapas genom att lösa utmanande uppgifter i spännande uppdrag med stöd av erfarna kollegor. Låter det som något för dig? Hör gärna av dig till oss.

VD B3 Financial Consulting

Anna
Abrahamsson-Hägg

anna.a.haegg@b3.se
070-491 27 20​