Kontakt

Specialistbolag

Redan från start hade B3 en tydlig vision om att skapa Sveriges bästa konsultbolag. Vi ville bli ett bolag som skulle vara lika attraktivt för våra kunder som för våra konsulter att arbeta och utvecklas i. Vi vet av erfarenhet att hållbar tillväxt skapas bäst i små bolag med en hög specialistkompetens. Där varje medarbetare är viktig och kan bidra till bolagets framgång.

B3 Business Transformation

Fredrik Dolléus, VD
fredrik.dolleus@b3.se
070-387 12 60

B3 Code Right

Christian Bratt, VD
christian.bratt@b3.se
070-275 48 40

B3 Cloud

Ola Löwing, VD
ola.lowing@b3.se
076-866 05 70

B3 Commit

Olov Leijonborg, VD
olov.leijonborg@b3.se
070-714 00 67

B3 Complete

Jenny Sjöholm, VD
jenny.sjoholm@b3.se
070-268 57 97

B3 Connect

Karl Lindau, VD
karl.lindau@b3.se
072-351 09 93

B3 DBace

Anders Löfqvist, VD
anders.lofqvist@b3.se
073-201 79 98

B3 Elevate

Daniel Cato, VD
daniel.cato@b3.se
073-408 27 02

B3 Financial Consulting

Anna Abrahamsson Hägg, VD
anna.a.haegg@b3.se
070-491 27 20

B3 Healthcare Consulting

Annette Mårdbrink, VD
annette.mardbrink@b3.se
070-970 10 05

B3 Healthtech

Peter Lager, VD
peter.lager@b3.se
070-888 47 60

B3 Indes

Christian Lauritzen, VD
christian.lauritzen@b3.se
070-853 22 99

B3 Init

Johan Hansson, VD
johan.hansson@b3.se
070-564 78 09

B3 Innovation

Helena Lagman, VD
helena.lagman@b3.se
070-710 71 28

B3 Kodify

Johan Kuylenstierna, VD
johan.kuylenstierna@kodify.se
072-324 64 65

B3 Mobile

Camilla Landén, VD
camilla.landen@b3.se
070-222 13 32

B3 Networks

Jens Rutgersson, VD
jens.rutgersson@b3.se
073-595 78 11

B3 Reach Consulting

Anders Nilsson, VD
anders.nilsson@b3.se
070-944 72 91

B3 Secure

Emil Gullers, VD
emil.gullers@b3.se
073-424 44 48

B3 Skilled

Fredrik Fiedler, VD
fredrik.fiedler@b3.se
070-209 49 38

B3 Upphandling

Magnus Cronberg, VD
magnus.cronberg@b3.se
073-321 05 02

B3 Vibe

Jenny Sjöholm, VD
jenny.sjoholm@b3.se
070-268 57 97

B3 Visab

Susanne Nordvall, VD
susanne.nordvall@visab.se
070-823 57 55

B3 Rebel and Bird

Jonas Elgquist, VD
jonas.elgquist@b3.se
070-743 45 95