Malmö

B3 i Malmö tar uppdrag i hela Öresundsregionen. Våra kompetenta konsulter har specialistkunskap inom healthcare, telekom, projektledning, systemutveckling, databas, IT-ledning och styrning, test och kvalitet, infrastruktur samt drift och förvaltning.

Samtliga av våra konsulter har minst tio års erfarenhet inom sina respektive kompetensområden. Det bidrar till en ovanligt god förståelse för hur IT används bäst för att utveckla både verksamhet och affärer.