Göteborg

B3s kontor i Göteborg ligger i hjärtat av staden vid Brunnsparken. Med ett 20-tal seniora konsulter, erbjuder vi våra kunder kompetensförstärkning som rådgivare och specialister inom IT- och verksamhetsutveckling.

Vi är konsulter med både djup teknisk kompetens och gedigen verksamhetsförståelse och arbetar i roller som exempelvis utvecklare, systemarkitekter, projektledare och verksamhetsutvecklare. Gemensamt för oss är att vårt fokus ligger på att våra kunder skall känna av "B3-effekten", vilket betyder att vi med lyhördhet, engagemang och kompetens säkerställer att vi gör bäst nytta för våra kunder!

Vi arbetar med övertygelsen att bäst effekt uppnås genom ett nära samarbete med våra kunder och vårt mål är att bygga och överföra kompetens till våra uppdragsgivare, så att de inte skall vara beroende av oss på sikt!