Gävle

B3 Advise i Gävle har sitt fokus inom ledarskap, verksamhetsutveckling och offentlig upphandling. Kombinationen är utifrån vårt verksamhetskunnande vår unika styrka.

B3 Advise är seniora konsulter med stor erfarenhet som hjälper företag, organisationer och myndigheter i hela Norrlandsregionen. Vi har vårt kontor strategiskt beläget på Teknikparken i Gävle.

Vår styrka är ledarskap inom: 

Verksamhetsutveckling - Styrning och utredning av lösningar för verksamheter - Projektledning - Framtagning av strategier och vägval - Affärssystem och organisationsförändringar - Analys, införande och förändringsledning vid teknikskiften  -  Stöd vid införande av ledningssystem - Tillvarata digitaliseringens möjligheter –  Sourcing

Offentlig upphandling –  Kravfångst och kravanalys – Upphandlingsprocessen – Projektledning - Avropsstöd – Avtalsförvaltning  -  Utbildning i offentlig upphandling - Stöd i upphandlingsjuridiska frågor 

Adress: Nobelvägen 2, 802 67 Gävle

 

Fotograf: Daniel Bernstål