Gävle

B3 Advise har ett fokus inom verksamhetsutveckling, informationssäkerhet och upphandling. Kombinationen ​är, utifrån vårt verksamhetskunnande, vår unika styrka. ​

B3 Advise hjälper företag, organisationer och myndigheter i hela Norrlandsregionen. Vi har kontor i Gävle och Borlänge. I Gävle har vi vårt kontor på Teknikparken, en företagspark i utkanten av staden, och i Borlänge sitter vi mitt i stan tillsammans med B3 Consulting Dalarna.

Vårt erbjudande innefattar tjänster inom: ​

  • Strategi och vägval- sourcing, affärssystem och organisationsförändringar. Analys, införande och förändringsledning vid teknikskiften ​
  • Informationssäkerhet  -  förmågan att upprätthålla rätt säkerhet för information, viktigt för att uppnå en säker och väl fungerande verksamhet​
  • Kravfångst och upphandling- för att på bästa sätt ta tillvara konkurrensen på marknaden och hushålla med skattemedlen måste offentlig sektor följa bestämmelserna enligt upphandlingslagstiftning.

 

Adress: Nobelvägen 2, 802 67 Gävle

 

Fotograf: Daniel Bernstål